Mění se jízdní řády tramvajových linek 3, 5 a U

Od úterý 6. dubna se kvůli optimalizaci dopravy změní jízdní řády některých tramvajových linek městské hromadné dopravy v Olomouci.

Linka číslo 3 bude nově vedena v pracovní dny v intervalu 15 minut. Ve dnech pracovního klidu zůstává jízdní řád beze změn.

Linka číslo 5 bude nově vedena v pracovní dny v intervalu 30 nebo 45 minut. Ve dnech pracovního klidu není i nadále linka provozována.

Linka U bude v pracovní dny vedena dle stávajícího jízdního řádu beze změn. Ve dnech pracovního klidu budou odjezdy z Nové Ulice v době od cca 8.00 do 19.00 hodin uspíšeny o 1 minutu.

Jízdní řády ostatních tramvajových linek a celá organizace tramvajového provozu zůstávají beze změny.