V úterý 9. března začala několikaměsíční výluka na trati Šternberk – Uničov – aktualizace k 26. 3. 2021

V termínu od 9. března do 8. září 2021 proběhne nepřetržitá výluka v úseku Šternberk – Uničov.

Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. S ohledem na delší jízdní doby po silničních komunikacích bude náhradní autobusová doprava organizována dle výlukového jízdního řádu. Výlukové jízdní řády budou vyvěšeny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.

Aktualizace k 26. 3. 2021: Pro období 7. 4 – 30. 4. platí aktualizovaný výlukový jízdní řád

Prosíme cestující, aby věnovali zvýšenou pozornost odlišným časovým polohám jízdy autobusů a vybraných vlaků oproti pravidelnému jízdnímu řádu.