Cestující POZOR

Při vstupu do vozidla veřejné osobní dopravy je cestující povinen na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví mít na ústech řádně nasazený respirátor nebo obdobný prostředek
(vždy bez výdechového ventilu).

V případě nedodržení této povinnosti, je řidič autobusu oprávněn vykázat cestujícího z přepravy a přivolat policejní hlídku.