Přemístění autobusového stanoviště v Litovli od 25. 2. 2021

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Vážení cestující,
Olomoucký kraj bude letos pokračovat v opravě hlavního průtahu městem Litovel – ulice Dukelská. Opět dojde k úplné uzavírce silnice II/449, a to od 25. 2. do konce roku 2021.
Stavební práce jsou rozděleny do 4 termínů a 4 úseků.

Autobusová zastávka Litovel, aut.st. nebude po celou dobu stavby obsluhována. Současné autobusové stanoviště na Dukelské ulici bude přesunuto do náhradní lokality ul. Příčné a parkoviště na ul. Příčné.

Informace o druhé etapě, termínech a objízdných trasách jsou uvedeny zde.