Mimořádnost: Brodek u Přerova

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Z důvodu zaplavených komunikací v Brodku u Přerova upozorňujeme cestující, že z důvodu objízdných tras vzniká na linkách 891351, 920511, 920512, 780403 a 920403 zpoždění cca 10 min. Linkou 891351 není z tohoto důvodu obsluhována zastávka Brodek u Přerova, Masarykovo nám.

Aktualizováno: zastávka Brodek u Přerova, Masarykovo nám. je již linkou 891351 obsluhována.