Mimořádnost: Zaplavená komunikace III/31541 mezi obcemi Bohuslavice a Lukavice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Z důvodu zaplavené komunikace III/31541 mezi obcemi Bohuslavice a Lukavice upozorňujeme cestující, že spoje linky 933252 budou z tohoto důvodu končit/začínat již v obci Bohuslavice, u spojů linky 932289 bude z důvodu objízdné trasy vznikat zpoždění cca 10 min.