DPMO: Změna jízdních řádů od 1. 9. 2020

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

TRAMVAJOVÝ PROVOZ

Od úterý 1. 9. 2020 se obnovuje předprázdninový provoz tramvají včetně obnovení linky č. 3 a obsluhy zastávek Náměstí Hrdinů.

AUTOBUSOVÝ PROVOZ

S platností od úterý 1. 9. 2020 jsou upraveny výlukové jízdní řády linek č. 13 a 50 a náhradní autobusové linky X.
Současně, se začátkem školního roku, budou ukončena všechna prázdninová omezení a znovu budou provozovány všechny posilové a školní spoje.

Linka X bude vedena v pracovních dnech v intervalu 7-8 min. v době přepravní špičky, 10 min. v době přepravního sedla a 15 min. ve večerních hodinách. Ve dnech pracovního klidu bude vedena celodenně v intervalu 15 min.

Linka č. 13 bude z důvodu uzavírky Masarykovy třídy nadále vedena mezi zastávkami Hlavní nádraží a Vejdovského obousměrně po objízdné trase přes zastávky 17. listopadu a Envelopa. Zastávka Kosmonautů nebude obsluhována.
Z provozních důvodů dochází ke změně jízdního řádu. Linka je provozována pouze v pracovních dnech.

Linka č. 50 – z důvodu navýšení jízdní doby způsobené objízdnou trasou během uzavírky Masarykovy třídy bude spoj linky č. 50 s odjezdem ve 3.20 hod. z Hlavního nádraží uspíšen o 4 minuty v celé trase. Nově bude spoj denně veden z Hlavního nádraží ve 3.16 hod. s příjezdem na Hlavní nádraží ve 4.04 hod.

U linek, které nejsou uvedeny, nedochází k žádným změnám.
Změněné jízdní řády budou uveřejněny na zastávkových označnících a na stránkách www.dpmo.cz