Celostátní změna jízdních řádů IDSOK k 30. 8. 2020

S účinností od 30. 8. 2020 vstupují v platnost změny jízdních řádů veřejné dopravy Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.
Žádáme touto cestou cestující, aby si ověřili, zda se změny nedotknou také jejich dopravního spojení.
Více zde: Změny jízdních řádů