UPOZORNĚNÍ

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Platnost časových jízdních dokladů se prodlužuje pouze u měst dotčených nařízenou karanténou tzn. Uničov, Litovel, Červenka (zóny 81, 82)!