Cestování bez bariér

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Přeprava zdravotně tělesně postižených v IDSOK

Držitel průkazu ZTP a držitel průkazu ZTP/P se dle Tarifu IDSOK přepravuje bezplatně. Držitel průkazu ZTP/P má současně nárok i na bezplatnou přepravu svého průvodce nebo vodícího psa nevidomého. Bezplatná přeprava se netýká linek uvedených v Příloze č. 3 Tarifu IDSOK, které mají poznámku „pouze uznávání časových jízdenek IDSOK“.