Částečná uzavírka silnice I/55 ul. Rolsberská, Přerovská a Týnecká v Olomouci

V termínu od 30.10. do 17.12.2019 dojde k částečnému omezení silničího provozu pro autobusovou dopravu (Část A a Část C níže) z důvodu oprav komunikací ulic Rolsberská, Přerovská a Týnecká v Olomouci.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
Po předmětném úseku silnice I/55 (Část A – ul. Rolsberská) jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje:
780439, 780442, 850129, 890302, 890370, 891340, 891341, 891344, 891345, 891346, 891347, 891348, 891351, 891364, 891923, 920512, 950154, 950157 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.
890341, 890345, 890364, 891370, 891371, 891377, 891392, 891400, 890921, 890923, 920500 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.
780400 dopravce FTL – First Transport Lines, a. s.
Část A:
1. etapa 30. 10. – 20. 11. 2019 (uzavírka vnějšího jízdního pruhu jízdního pásu vpravo staničení)
2. etapa 21. 11. – 25. 11. 2019 (uzavírka vnitřního jízdního pruhu jízdního pásu vpravo staničení)
3. etapa 26. 11. – 17. 12. 2019 (uzavírka vnitřního jízdního pruhu jízdního pásu vpravo staničení)
Část C:
1. etapa 30. 10. – 22. 11. 2019 (uzavírka obou jízdních pruhů jízdního pásu vlevo staničení)
2. etapa 23. 11. – 17. 12. 2019 (uzavírka obou jízdních pruhů jízdního pásu vpravo staničení)

Více zde: Částečná uzavírka silnice I/55 ul. Rolsberská, Přerovská a Týnecká v Olomouci

Částečné omezení provozu linek DPMO č. 12, 19 a 25

Opravy komunikací ulic Rolsberská, Přerovská a Týnecká budou od 30. 10. 2019 pokračovat následnými částečnými uzavírkami.
Oprava úseku ulice Rolsberské od křižovatky s ulicí Tovární po odbočku k Hornbachu bude probíhat po polovinách vozovky a veškerý provoz bude veden v obou směrech vždy pouze ve dvou jízdních pruzích.
Dále bude od 30. 10. 2019 pokračovat oprava komunikace ulic Přerovská a Týnecká, a to v úseku od křižovatky s ulicí Brunclíkova po okružní křižovatku s ulicí Keplerova. Oprava bude rozdělena do dvou etap a stavební práce budou probíhat po polovinách vozovky. Veškerý provoz bude veden v obou směrech vždy pouze ve dvou jízdních pruzích. Po dobu oprav budou linky 12, 19 a 25 provozovány dle výlukových jízdních řádů, které budou zveřejněny na jednotlivých zastávkách a v elektronické podobě na www.dpmo.cz.

Omezení na linkách DPMO 12 a 19

V termínu od 30. 10. do 15. 11. 2019
Linky č. 12 a 19 budou v tomto termínu vedeny ve směru do Holice bez omezení s obsluhou všech zastávek.
Ve směru na Hlavní nádraží budou linky vedeny, mezi zastávkami Holice a Pekárny, po objízdné trase. Zastávka Holice směr Hlavní nádraží bude přemístěna na ulici Keplerova k přenosnému označníku. Zastávka U Mlýna směr Hlavní nádraží nebude obsluhována a bude nahrazena náhradní zastávkou Týnecká.

V termínu od 16. 11. 2019 do ukončení stavebních prací
V tomto termínu budou linky č. 12 a 19 vedeny obousměrně mezi zastávkami Holice a Pekárny po objízdné trase. Náhradní zastávky Holice budou přemístěny na ulici Keplerova k přenosným označníkům.
Zastávky U Mlýna nebudou obsluhovány a budou nahrazeny náhradními zastávkami Týnecká.

Omezení na lince DPMO 25

Trasa linky č. 25 bude rozdělena na dvě části. Část spojů bude vedena v původní trase s ukončením na zastávce Hamerská, a to po celou dobu stavebních prací. Spoje vedené na konečné zastávky Holice, Kaufland, sklad a Nový Dvůr budou vedeny po objízdných trasách rozdělených do dvou etap. Zastávka Staškova nebude po celou dobu oprav obsluhována.

V termínu od 30. 10. do 15. 11. 2019
V tomto termínu bude linka č. 25 vedena ve směru do Holice mezi zastávkami Autobusové nádraží podchod a náhradní zastávkou Týnecká po objízdné trase.
Spoje vedené přes Holici budou obsluhovat náhradní zastávku Týnecká a zastávku U Mlýna.
Ve směru na Hlavní nádraží bude linka vedena ze zastávky Kaufland, sklad na náhradní zastávku Týnecká, stejně tak ze zastávky Holice bude linka vedena na náhradní zastávku Týnecká po objízdné trase. Dále bude vedena po objízdné trase na zastávku Autobusové nádraží podchod.
Zastávka Holice směr Hlavní nádraží bude přemístěna na ulici Keplerova k přenosnému označníku.
Zastávka U Mlýna směr Hlavní nádraží nebude obsluhována a bude nahrazena náhradní zastávkou Týnecká.

Spoje z Nového Dvora vedené přes Kaufland, sklad budou obsluhovat náhradní zastávku Holice u přenosného označníku (mimo spoj s odjezdem v 18.04 hod. z Nového Dvora) a dále budou pokračovat ul. Keplerova přes okružní křižovatku na Kaufland.

V termínu od 16. 11.2019 do ukončení stavebních prací
V tomto termínu bude linka č. 25 vedena obousměrně mezi zastávkami Autobusové nádraží podchod a náhradní zastávkou Týnecká a náhradní zastávkou Týnecká a Holice po objízdné trase. Náhradní zastávky Holice budou přemístěny na ulici Keplerova k přenosným označníkům.
Zastávky U Mlýna nebudou obsluhovány a budou nahrazeny náhradními zastávkami Týnecká, u přenosných označníků.

Více zde: dpmo.cz