Dočasná změna trasy linek DPMO č. 12, 19 a 26

V termínu od 16. 9. 2019 do 25. 10. 2019 bude prováděna rekonstrukce zastávky Zenit směr Hlavní nádraží na ulici Velkomoravská. Z tohoto důvodu budou linky č. 12, 19 a 26 vedeny mezi zastávkami Hotelový dům a Velkomoravská po objízdné trase ulicemi Velkomoravská – Schweitzerova – Zikova – Rooseveltova – Velkomoravská.

Zastávka Zenit v uvedeném směru nebude obsluhována a bude nahrazena zastávkou Povel, škola na ul. Schweitzerova. Po dobu prací bude na linkách č. 12, 19 a 26 platit výlukový jízdní řád. Náhradní zastávka Povel, škola bude těmito linkami obsluhována o 1 min. dříve oproti pravidelnému odjezdu ze zastávky Zenit.

Vzhledem k hustotě provozu na objízdné trase může na těchto linkách docházet k mírnému zpoždění.