Aktualizováno: Úplná uzavírka silnice II/447 v úseku Strukov – Šternberk

Z důvodu opravy komunikace bude omezený silniční provoz na silnici II/447 v úseku Strukov – Šternberk i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 1.4. (9:00 hod.) do 30.11.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890313, 891364 dopravce ARRIVA Morava a 890324, 890329, 890331, 890332, 890364 dopravce VOJTILA Trans.

 

Termín stavebních prací je rozdělený do několika etap:

1.etapa:     1.4. (9:00 hod.) – 26.5.2019

1A.etapa: 20.5. – 26.5.2019

2.etapa:    27.5. – 16.6.2019

3.etapa:    17.6. – 1.9.2019 – prodlouženo do odvolání (předpoklad 14 dnů, tzn. do 15.9.2019)

4.etapa:     16.9. (předpoklad) – 30.11.2019

4A.etapa: 23.9. – 29.9.2019

4B.etapa: 28.10. – 3.11.2019

 

3.etapa (pro BUS neprůjezdná část Žerotína a Hnojic a úsek Žerotín – Hnojice a Hnojice – křižovatka před Lužicemi)

Na základě nepříznivých informací ze stavby zůstává neprůjezdný úsek Žerotín – Hnojice pro autobusovou dopravu a i nadále zůstává v platnosti tato etapa do odvolání (s předpokladem 14 dnů).

Linka 890313

bude vedena ze Strukova po silnici II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) směr Pňovice a po silnici II/446 s odbočením na silnice III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš do Hnojic, kde se otočí v prostoru stávající zastávky Hnojice,nám. a vrátí se zpět na silnice III/44613, III44615, III/4476 Moravská Huzová, Lužice a dále ve stávající trase.

Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice). 

Zastávka Lužice,nám, směr Šternberk bude přemístěna o cca 200m zpět na stávající zastávku Lužice,statek do odvolání. Zastávka Lužice,nám. směr Hnojice/Stádlo bude přemístěna dle postupu a potřeby stavby o cca 15m vpřed nebo vzad k přenosnému označníku v zatím blíže neurčeném termínu.

 

Linka 890329

bude vedena ve stávající trase. Zastávka Lužice,nám, směr Šternberk bude přemístěna o cca 200m zpět na stávající zastávku Lužice,statek do odvolání. Zastávka Lužice,nám. směr Hnojice/Stádlo bude přemístěna dle postupu a potřeby stavby o cca 15m vpřed nebo vzad k přenosnému označníku v zatím blíže neurčeném termínu.

 

Linky 890364, 891364

budou vedeny ze Strukova po II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) směr Pňovice a po silnici II/446 s odbočením na silnice III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš do Hnojic, kde se otočí v prostoru stávající zastávky Hnojice,nám. a vrátí se zpět na silnice III/44613, III44615, III/4476 Moravská Huzová, Lužice, kde se otočí v prostoru zastávky Lužice,statek, kterou i obslouží a vrátí se zpět na křižovatku směr Stádlo a dále ve stávajících trasách.

Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice). 

S platností od 29.7.2019 do odvolání se částečně obnovuje obsluha zastávky Žerotín,u kaple. Podrobné informace naleznete pod článkem „Přepravní opatření – Žerotín,u kaple“. 

 

3A.etapa (pro BUS neprůjezdný úsek Žerotín (včetně) – Hnojice (včetně) – křižovatka před Lužicemi)

Linka 890313

bude vedena ze Strukova po silnici II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) směr Pňovice a po silnici II/446 s odbočením na silnice III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš do Hnojic, kde se otočí v prostoru stávající zastávky Hnojice,nám. a vrátí se zpět na silnice III/44613, III44615, III/4476 Moravská Huzová, Lužice a dále ve stávající trase.

Po dobu pokládky obrusné vrstvy nebude po určitou dobu průjezdná křižovatka (silnice II/447 x III/44613) v Hnojicích a prostor u zastávky Hnojice,nám., proto nebude obec Hnojice obsluhována.

Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice).

Zastávka Hnojice,nám. nebude po dobu pokládky obrusné vrstvy v Hnojicích obsluhována bez náhrady.

 

Linka 890329

bude vedena ve stávající trase. Zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Linky 890364, 891364

budou vedeny ze Strukova po II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) směr Pňovice a po silnici II/446 s odbočením na silnice III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš do Hnojic, kde se otočí v prostoru stávající zastávky Hnojice,nám. a vrátí se zpět na silnice III/44613, III44615, III/4476 Moravská Huzová, Lužice, kde se otočí v prostoru zastávky Lužice,statek, kterou i obslouží a vrátí se zpět na křižovatku směr Stádlo a dále ve stávajících trasách.

Po dobu pokládky obrusné vrstvy nebude po určitou dobu průjezdná křižovatka (silnice II/447 x III/44613) v Hnojicích a prostor u zastávky Hnojice,nám., proto nebude obec Hnojice obsluhována.

Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice).

Zastávka Hnojice,nám. nebude po dobu pokládky obrusné vrstvy v Hnojicích obsluhována bez náhrady.

 

Více informací získáte zde: Úplná uzavírka silnice II/447 v úseku Strukov – Šternberk

 

Ilustrační foto - Aktualizováno: Úplná uzavírka silnice II/447 v úseku Strukov – Šternberk - IDSOK 1