Změna jízdních řádů DPMO od 1. 9. 2019

S platností od neděle 1. 9. 2019 vstupují v platnost nové jízdní řády vybraných autobusových linek DPMO, a.s., a to z důvodu změny dopravní obslužnosti a jako reakce na podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem a škol na území města Olomouce a obcí zapojených do IDSOK.
Současně se začátkem školního roku bude ukončeno prázdninové omezení na linkách č. 12, 13, 16, 19 a 21.

Linka č. 14
Z důvodů zlepšení dopravní obslužnosti dochází k prodloužení vybraných spojů v pracovní dny.
Spoje s příj. v 9.20, 10.05, 10.50, 11.35, 12.20 a 13.05 hod. na Civilní obranu budou prodlouženy až na Panelárnu. Vratné spoje budou vedeny z Panelárny v 9.39, 10.17, 11.02, 11.54, 12.32 a 13.18 hod.
Spoj s odjezdem v 12.54 hod. z Panelárny na Hlavní nádraží bude opožděn o 7 minut na 13.01 hod.
Budou zavedeny spoje ze zastávky Na Letné na Hlavní nádraží s odjezdy ve 4.44 a 12.16 hod. a z Hlavního nádraží v 8.45 a 17.15 hod. na zastávku Na Letné.

Linka č. 17
Na základě požadavků cestujících bude v pracovní dny ve dnech školního vyučování uspíšen ranní spoj z Nemilan o 3 minuty. Nově bude tento spoj veden ze zastávky Nemilany s odjezdem již v 7.10 hod.

Linka č. 19
Z důvodu zlepšení přestupních vazeb na zastávce U Teplárny mezi linkami 13 a 19 bude spoj s odjezdem v 5.09 hod. z Hlavního nádraží směr Tabulový vrch opožděn o 1 minutu na 5.10 hod.