Nová linka IDSOK č. 920 Ostrava – Opava – Bruntál – Rýmařov (– Šumperk)

Od 1. 9. 2019 bude zahájen provoz nové autobusové linky IDSOK č. 920. Linka nahrazuje stávající linku 930201 Šumperk – Bruntál – Opava – Ostrava, kterou dosud provozoval dopravce ARRIVA MORAVA a.s. na své komerční riziko a jejíž provoz se tato společnost rozhodla ke dni 31. 8. 2019 ukončit.

Moravskoslezský kraj se, po vzájemné dohodě s Olomouckým krajem, rozhodl zachovat uvedené spojení minimálně ve stávajícím rozsahu a spoje uvedené linky objedná u dopravce ČSAD Vsetín a.s.

Na území Olomouckého kraje bude linka zařazena v systému IDSOK a na území Moravskoslezského kraje v systému ODIS. Linka zajišťuje rychlé spojení oblastí Bruntálska a Rýmařovska s Opavou a Ostravou na jedné straně a se Šumperkem na straně druhé. Do budoucna plánují oba kraje další rozšíření na této lince.

Jízdní řád nové linky č. 920 je ke stažení zde.