Možnost připomínkování návrhů jízdních řádů železniční osobní dopravy 2019/2020

Občané už mohou připomínkovat návrh nových jízdních řádů na železnici pro období 2019/2020. Správa železniční dopravní cesty je zveřejnila 10. června. Návrh je možné najít na webu krajského koordinátora dopravy KIDSOK v sekci Jízdní řády.

Připomínky je možné zaslat prostřednictvím datové schránky KIDSOK, p. o., do 12. 7. 2019 (viz www.kidsok.cz/kontaktni-informace/).

Vždy je nutné uvést, z jakého důvodu vznášíte požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání – je třeba konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se vztahují k případným požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje a požadovaný čas.

Návrh jízdních řádů pro příští období je především pracovním materiálem, který na základě připomínek a podnětů ještě čekají úpravy.

Návrhy jízdních řádů, konkrétní podmínky připomínkování a další informace jsou k dispozici zde.

Ilustrační foto - Možnost připomínkování návrhů jízdních řádů železniční osobní dopravy 2019/2020 - IDSOK 1​​