V části olomouckého centra nepojedou tramvaje

Od pátku 15.  března 2019 do neděle 17. března proběhne v ulici 8. května poblíž nákupní galerie Moritz oprava tramvajové tratě. Stavební práce znemožní průjezd trmavají v úseku Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Palackého/Náměstí Hrdinů. Dopravní podnik města Olomouce po dobu výluky upraví tramvajový i autobusový provoz. 

Změny v tramvajovém provozu

Tramvajová linka č. 1 – bude v provozu pouze v pracovní dny a vedena bude ve své trase dle výlukových jízdních řádů.
 
Tramvajové linky č. 2 a 6 – nebudou provozovány.
 
Tramvajová linka č. 3 – bude vedena ze zastávky Trnkova pouze na zastávku Náměstí Hrdinů a zpět. 
 
Tramvajová linka č. 4 – bude nahrazena linkou X4, která bude vedena v obou směrech přes Tržnici a Třídu Kosmonautů dle výlukových jízdních řádů.
 
Tramvajové linky č. 5, 7 a U – budou vedeny ve svých trasách dle výlukových jízdních řádů.
 
V pracovní dny budou na linky č. 1, X4, 7 a U nasazeny spřažené soupravy, ve dnech pracovního klidu budou na kurzy linek č. X4 a U nasazeny sólo vozy a na kurzy linky č. 7 tříčlánkové nízkopodlažní tramvaje. Nasazení vozů na linkách č. 3 a 5 zůstává beze změny.

Změny v autobusovém provozu

Autobusová linka 50 (od 16. do 18. března) – bude vedena ze zastávky U Sv. Mořice na zastávku Palackého/Náměstí Hrdinů po objízdné trase.
 
Náhradní doprava bude zajištěna výlukovými autobusy s označením X, které budou vedeny po následující trase dle jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách:
 
Hlavní nádraží – u autobusového označníku C
U Bystřičky – tramvajová zastávka
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka           
U Dómu – tramvajová zastávka
Náměstí Republiky – tramvajová zastávka
U Sv. Mořice – tramvajová zastávka
Palackého – tramvajová zastávka směr U Sv. Mořice
 
Ze zastávky U Sv. Mořice budou autobusy vedeny po objízdné trase na tramvajovou zastávku Palackého směr U Sv. Mořice, kde bude probíhat výstup i nástup cestujících.
 
Palackého – tramvajová zastávka směr U Sv. Mořice
U Sv. Mořice – tramvajová zastávka
Náměstí Republiky – tramvajová zastávka
U Dómu – tramvajová zastávka
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
U Bystřičky – tramvajová zastávka
Hlavní nádraží – u autobusového označníku F
 
Linkou nebude obsluhována zastávka Fibichova (obousměrně).
 
Cestujícím bude umožněn přestup na zastávkách Palackého a Hlavní nádraží.