Celostátní změna jízdních řádů IDSOK k 3. 3. 2019

S účinností od neděle 3. 3. 2019 vstupují v platnost změny jízdních řádů veřejné linkové dopravy Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Těmito změnami reagujeme především na podněty obdržené od starostů obcí a cestující veřejnosti.

Žádáme touto cestou cestující, aby si ověřili, zda se změny nedotknou také jejich dopravního spojení.

Více zde: Jízdní řády od 3. 3. 2019