Tramvaje v centru města musejí zpomalit

Dopravní podnik města Olomouce byl v minulých dnech nucen upravit traťovou rychlost tramvají projíždějících ulicí 8. května. Na části úseku je nyní povolena maximální rychlost 5 kilometrů v hodině. 

Opatření si vyžádalo počasí. Kvůli nestálým klimatickým podmínkám se změnila poloha kolejí v obou směrech tramvajového provozu. Následovala řada měření, která vedla k výše uvedenému rozhodnutí. 

Koleje čeká oprava, která proběhne od 15. do 17. března za úplné výluky tramvajového provozu v této části města Olomouce.