O informační linku IDSOK byl loni velký zájem

Celkem 4 374 hovorů cestujících vyřídili v roce 2018 na telefonním čísle 588 88 77 88 pracovníci infolinky IDSOK (Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje).

Z uvedeného počtu celkem 2 447 hovorů směřovalo na Centrální dispečink IDSOK (informace o mimořádnostech v dopravě – předvolba číslo 1), 787 hovorů se týkalo informací o cenách jízdného a tarifu (předvolba číslo 2) a 1 140 hovorů bylo zodpovězeno dopravními specialisty pod hlasovou pod hlasovou volbou číslo 3 (informace o jízdních řádech, jejich změnách a dopravním spojení).

Kromě mimořádností (jako bylo zavedení slev v září nebo problémy se spuštěním nových jízdních řádů v lednu) cestující na Infolinku IDSOK v roce 2018 nejčastěji volali za účelem získání informací o zpoždění a poloze spojů IDSOK, plánovaných změnách jízdních řádů, uzavírkách v Olomouckém kraji, cenách jízdného, možnostech zakoupení nejrůznějších jízdních dokladů, možnostech přestupu mezi spoji na jeden jízdní doklad a ztrátách a nálezech osobních věcí ve vozidlech veřejné dopravy IDSOK.

Na telefonním čísle 588 88 77 88 se mohou cestující dotazovat v pracovních dnech od 5 do 22.30 hodin, mimo víkendy a dny pracovního klidu.

Ilustrační foto - O informační linku IDSOK byl loni velký zájem - IDSOK 1