Autobus Olomouckého kraje bude možné rezervovat podle upravených podmínek

Víceúčelový autobus Olomouckého kraje si zájemci budou moci už brzy rezervovat podle upravených pravidel a v nových termínech. Vozidlo slouží zejména organizacím pracujícím s osobami se zdravotním postižením. Ve snaze o spravedlivější systém rezervací byly upraveny termíny, ke kterým mohou organizace zasílat své požadavky. 

Autobus bude možné objednávat k datům od 1. 11. na 1. čtvrtletí, od 1. 2. na 2. čtvrtletí, od 1. 5. na třetí čtvrtletí a od 1. 8. na 4. čtvrtletí. 

autobus Olomouckého kraje

Organizace pracující s osobami se zdravotním postižením, zejména pohybujícími se na invalidním vozíku, si mohou objednat rezervaci autobusu na dané čtvrtletí (maximálně 2 termíny měsíčně) ještě 15 dnů před termínem spuštění rezervací (od 15. 10., od 15. 1., od 15. 4. a od 15. 7.).

Každý další objednatel si může rezervovat autobus maximálně 1 x měsíčně (v předchozím období byla rezervace omezena na 2 rezervace měsíčně a mnoha dalším žadatelům nemohlo být vyhověno). Pokud zůstanou na dané čtvrtletí volné termíny, budou následně nabídnuty k dalším rezervacím pro ostatní organizace).

Ostatní informace a pravidla pro rezervace víceúčelového autobusu Olomouckého kraje naleznete zde.