Rally Jeseníky 2018 – uzavírky silnic na Šternbersku a ulice Dvorská

Termín uzavírky silnic: od 6:00 do 18:00 dne 15.9.2018 (SO)

III/44434, II/444 v úseku Jívová – Těšíkov – Hraničné Petrovice

III/44429, III/4452 v úseku Dalov – Dolní Žleb – Chabičov

III/44417, II/445 v úseku Paseka – Huzová – Mutkov

Termín uzavírky místních komunikací: od 14.9.2018 do 15.9.2018 (PÁ a SO)

(ul. Dvorská, Barvířská, Radniční, Jaroslavova, Vodní, Partyzánská, Čechova, Hlavní náměstí ve Šternberku)

Důvodem uzavírky silnic a místních komunikací je konání sportovní akce „Rally Jeseníky 2018“.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Silnice III/44434, II/444 v úseku Jívová – Těšíkov – Hraničné Petrovice:

Po silnicích jsou provozovány linky 890328, 890333 dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o., Linka 890333 – spoje pojedou po trase dle licence. Spoje č. 7, 8 neobslouží zastávku Šternberk,Dvorská. Spoj č. 8 neobslouží zastávky Šternberk, Svatoplukova, Šternberk,Sadová a Šternberk,Opavská MěÚ, Šternberk,Dvorská. Spoj č. 15 bude opožděn o 55 minut, neobslouží zastávku Šternberk,Dvorská. Spoj č. 20 bude o 5 minut opožděn.

Linka 890328spoj č. 11 bude ukončen na zastávce Domašov u Šternberka, nám. Spoj č. 16 bude začínat na zastávce Domašov u Šternberka,nám. Spoje č. 11 a 16 neobslouží zastávky Bělkovice – Lašťany,Bělk.Údolí rozc., Jívová č. 126, Jívová,nám., Hraničné Petrovice,rest., Domašov n.Bystř.,ÚNZ, Domašov n.Bystř.,žel.st.

Silnice III/44429, III/4452 v úseku Dalov – Dolní Žleb – Chabičov:

Po silnici III/44429 je provozována linka 890331 dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o. Linka 890331 – spoj č. 27 pojede v 10:50 hod ze Šternberka,aut.st., spoj č. 28 pojede v 11:30 hod z Horní Loděnice,u váhy.

Silnice III/44417, II/445 v úseku Paseka – Huzová – Mutkov:

Po silnici II/445 jsou provozovány linky 850875 dopravcem ARRIVA MORAVA a. s., 890921 dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o. Po dobu uzavírky budou spoje č. 212, 223 linky 850875 a spoj č. 13 linky 890921 provozovány po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Šternberk,Masarykova po ulici Krampolova, Uničovská, Rýmařovská dále přes Krákořice, Komárov, Paseku, Dlouhá Loučka, Sovinec, Jiříkov, Kněžpole do Huzové. Dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Spoje neobslouží zastávky Šternberk,Jesenická, Hlásnice, Chabičov, Mutkov,střed a Huzová,mlýn. Provozem po objízdné trase budou spoje opožděny.

Ve dnech 14. 9. a 15. 9. 2018 nebude z důvodu uzavírky obsluhována zastávka Šternberk,Dvorská a bude nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova. Zastávku obsluhují linky 890313, 850813, 850875, 850883, 891923, které provozuje dopravce ARRIVA MORAVA a. s. a linky 890324, 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, které provozuje dopravce VOJTILA TRANS s. r. o. Dotčené spoje linek budou vedeny po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Šternberk,Masarykova po ulici Olomoucká, Jívavská na zastávku Šternberk,nemocnice. Objízdná trasa je obousměrná. Některé spoje pojedou ze zastávky Šternberk,Masarykova po ulici Krampolova, Uničovská, Věžní na zastávku Šternberk,aut.st. Dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávky Šternberk,Svatoplukova, Šternberk,Sadová a Šternberk,Opavská MěÚ budou zrušeny bez náhrady.