V sobotu se mění jízdní řády olomoucké MHD

Od soboty 1. září začnou platit nové jízdní řády vybraných autobusových linek Dopravního podniku města Olomouce. 

Přejmenování zastávky

Autobusová linka číslo 28 bude nově obsluhovat zastávku Kafkova, která se jmenovala Centrum Haná. Zastávka stojí v Kafkově ulici u OC Haná. 

Autobusové linky

Linka číslo 14

Z důvodů zlepšení dopravní obslužnosti dochází k prodloužení vybraných spojů v pracovních dnech. 

Spoj s odjezdem ve 4.56 hod. ze zastávky U Bristolu směr Ahold bude veden již ze zastávky Hlavní nádraží v 4.53 hod.

Spoj s odjezdem v 16.39 hod. z Panelárny bude prodloužen na zastávku Ahold s příjezdem v 17.16 hod. Ze zastávky Ahold bude veden vratný spoj v 17.18 hod. s příjezdem na Hlavní nádraží v 17.42 hod.

Linka č. 15

V pracovní dny i ve dnech pracovního klidu budou poslední večerní spoje z Bukovan nově vedeny po trase přes Droždín. 

Spoj s odjezdem v 21.06 hod. ze zastávky Hlavní nádraží bude uspíšen na 21.05 hod. s příjezdem do Bukovan v 21.23 hod. 

Spoj s odjezdem v 21.25 hod. ze zastávky Bukovany bude uspíšen na 21.24 hod. s příj. do Černovíra v 21.53 hod. a pojede přes Droždín.

Spoj s odjezdem v 22.34 hod. ze zastávky Bukovany pojede přes Droždín s příjezdem na Hlavní nádraží v 22.51 hod.

Spoj s odjezdem v 23.19 hod. ze zastávky Bukovany pojede přes Droždín s příjezdem na zastávku Ladova v 23.42 hod. 

Linka č. 25

Spoj ze zastávky Kaufland, sklad s odjezdem 5.16 hod. bude uspíšen na 5.13 hod. s příjezdem na Hlavní nádraží v 5.27 hod.

Linka č. 28

Z důvodů zlepšení dopravní obslužnosti dochází k navýšení počtu spojů. Nově bude linka vybranými spoji zajíždět k Obchodnímu centru HANÁ s obsluhou zastávek Kafkova a Centrum Haná. 
Mezi zastávkami Slavonín, KOVO a Slavonín, křižovatka bude linka vedena ulicemi: Zolova – Kafkova – I. P. Pavlova – Horní Lán – komunikace u OC Haná – Kafkova – Zolova – Jižní. 

Linka č. 31

Dochází k úpravě jízdních dob a k časovému posunu vybraných spojů v odpoledních hodinách.

Spoj s odjezdem v 14.36 hod. ze zastávky Hlavní nádraží bude uspíšen na 14.33 hod. s příjezdem na zastávku Sigma v 14.40 hod. a zpět s příjezdem v 14.50 hod. na Hlavní nádraží. 

Spoj s odjezdem v 14.55 hod. ze zastávky Hlavní nádraží bude opožděn na 14.56 hod. s příjezdem na zastávku Týneček v 15.09 hod. a zpět s příjezdem v 15.27 hod. na Hlavní nádraží.

Spoj s odjezdem v 15.45 hod ze zastávky Sigma bude mít nově příjezd na Hlavní nádraží v 15.55 hod.

U linek, které nejsou uvedeny, nedochází k žádným změnám.