České dráhy na začátku prázdnin posílí vlaky a zavedou speciální dětskou jízdenku

Konec školního roku a začátek velkých letních prázdnin bude na železnici ve znamení posilování dopravy a zajištění přeprav účastníků Všesokolského sletu v Praze. Na trať vyjedou desítky posilových vozů v pravidelných vlacích i několik zvláštních vlaků pro Sokoly. České dráhy nabídnou také novou Jízdenku na léto pro děti do 15 let a řadu mimořádných a zvláštních jízd a nasadí různá historická vozidla, která zatraktivní prázdninové cestování a nabídnou zážitky z cest.   

Letošní začátek prázdnin bude pro všechny dopravce neobvykle náročný, protože státní svátky na začátku července připadají na čtvrtek a pátek. Mnoho lidí si tak vezme jen 3 dny dovolené a získají celkem 9 volných dní v kuse. Navíc se ve dnech 1. až 6. července v Praze uskuteční Všesokolský slet, který si vyžádá přepravu tisíců jeho účastníků. Spolu se začátkem letních prázdnin tak lze očekávat největší přesuny lidí v letošním roce a značný nápor na veškeré dopravní prostředky. České dráhy v této souvislosti významně posílí své přepravní kapacity. 

České dráhy připravují tisíce míst navíc 

„Pro posílení našich vlaků jsme přijali už před časem zvláštní opatření k pokrytí očekávané zvýšené frekvence na hlavních tratích, abychom pro tyto linky měli co největší počet posilových vozů. Zajišťujeme také přesun některých vozů z okrajových linek do hlavních uzlů,“ upozorňuje Michal Štěpán, člen představenstva ČD odpovědný za osobní dopravu a doplňuje konkrétní příklady linek, které budou posíleny: „Nejvíce posilových vozů vypravíme tradičně z Prahy na Moravu. Půjde jak o linky do Ostravy, na Valašsko a do Luhačovic. Více vozů se ale objeví i v dalších frekventovaných směrech, hlavně z Prahy například do Českých Budějovic nebo do Chebu a na Moravě z Brna do oblasti Jeseníků nebo mezi Brnem a Ostravou. Posilové vozy budeme vypravovat jak v poslední den školního roku v pátek 29. června, tak v první den prázdnin v sobotu 30. června. Pokud sečteme všechny posilové vozy, které o nadcházejícím víkendu vypravíme, půjde o několik tisíc míst k sezení navíc.“     

Navzdory připravenému posilování dopravy však nelze jednorázové zvýšení frekvence, ke kterému dojde ve velmi krátké době několika hodin a představuje navýšení poptávky až o několik desítek tisíc osob, zvládnout zcela bez krátkodobého snížení komfortu u některých spojů, např. lze očekávat vysokou obsazenost některých spojů. Zařazením posilových vozů tak České dráhy v maximální možné míře eliminují případy, kdy dojde k velkému přeplnění spojů. České dráhy také proto doporučují včasný nákup jízdenek i rezervací a případně rozložit plánované cesty na časy mimo očekávanou přepravní špičku, například na sobotu odpoledne nebo na neděli. 
České dráhy také zajistí přepravu mnoha účastníků Všesokolského sletu v Praze. I pro ně zařadí v prvních červencových dnech do pravidelných vlaků velké množství posilových vozů a navíc vypraví také dva zvláštní vlaky ze severní Moravy a z východních Čech. 

Jízdenka na léto nově také pro děti 

Již několik let nabízejí České dráhy také prázdninové Jízdenky na léto. Ty jsou již v předprodeji a cestovat s nimi lze v období od neděle 1. července do pátku 31. srpna 2018. „Zájem o tyto jízdenky každoročně roste. Za paušální cenu umožňují jeden nebo dva týdny prakticky libovolné cestování vlaky Českých drah po celé republice, bez omezení kilometrů nebo míst, kde bychom cestu chtěli přerušit. Jízdenka se tak vyplatí například pro četné poznávací cesty o prázdninách a dovolených,“ říká Michal Štěpán. 

Cena týdenní jízdenky (7 dní po sobě s libovolným dnem začátku v době platnosti nabídky) je od 690 Kč, cena jízdenky na 14 dní (14 dní po sobě s libovolným dnem začátku v době platnosti nabídky) je od 990 Kč. 
„V letošním roce jsme rozšířili nabídku těchto jízdenek také pro děti do 15 let. Letní cestování tak bude pro rodiny opět o něco výhodnější. Cena týdenní jízdenky pro dítě je 390 Kč a čtrnáctidenní pak 590 Kč,“ doplňuje Michal Štěpán.   

Léto plné zážitků 

Také v letošní prázdninové sezóně připravily České dráhy řadu zážitkových jízd s historickými vozidly, a to v různých koutech České republiky. „Zvláštní jízdy s historickými parními nebo motorovými lokomotivami a vozy jsme připravili v řadě krajů. Chceme tak připomenout um našich dědů, ale také nabídnout zpestření prázdninového programu. Zmínit lze například výletní vlaky »Králický Sněžník« ve východních Čechách, výletní vlaky do Lednice na jižní Moravě, zvláštní vlaky na Posázavském pacifiku nebo na Kolešovce, trati z Krupé do Kolešovic. Jízdu na této trati lze spojit s návštěvou železničního muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka. Nostalgické jízdy jsou přichystány také na několika tratích v jižních Čechách včetně legendární Bechyňky,“ připomíná některé akce ČD Nostalgie Michal Štěpán.
 
Na naší první elektrifikované trati Tábor – Bechyně bude jezdit na zvláštních vlacích například historický motorový vůz „Elinka“ Františka Křižíka z roku 1903 a ve vybrané termíny na pravidelných spojích také historická elektrická lokomotiva „Bobinka“ z 50. let s historickými vozy. Atraktivity některých turistických a zážitkových pravidelných vlaků na začátku léta podpoří mimořádné nasazení nostalgických souprav. Příkladem takové linky budou spoje „Cyklo Brdy“, kde se budou moci cestující a zájemci svézt na začátku prázdnin obnovenou soupravou rychlíkových vozů expresu „Ostravan“ s původním interiérem a zelenou barvou. Tato jízda tak bude atraktivní také pro železniční fanoušky a fotografy.