Provoz MHD během závodu Mattoni 1/2Maraton Olomouc

V sobotu 23. června večer se v Olomouci uskuteční běžecké závody „dm rodinný běh“ a „Mattoni 1/2Maraton Olomouc“ za vyloučení veškerého provozu městské hromadné dopravy.

Předpokládaný start Rodinného běhu bude v 17 hodin na Horním náměstí, hlavní závod Mattoni 1/2Maraton Olomouc bude odstartován v 18.30 hod. na Horním náměstí.

Autobusovému a tramvajovému provozu bude umožněn průjezd po komunikacích v trase závodů až do 18 hodin (na ul. 17. listopadu v úseku Žižkovo nám. – křižovatka s ul. Wittgensteinova do 16.30 hodin). Tramvajový i autobusový provoz bude poté veden v omezeném režimu až do ukončení provozu.

 

 

TRAMVAJOVÝ PROVOZ od cca 17.30 hod.

 

Linky č. 1, 2, 3, 4 a 7

Provoz linek bude předčasně ukončen.

 

Linka č. 5

Provoz linky bude posílen na interval 15 min.

 

Náhradní linka X5

Bude zavedena náhradní tramvajová linka s označením X5, která bude vedena po trase Trnkova – Envelopa – Hlavní nádraží – Pavlovičky a zpět dle jízdního řádu zveřejněného na jednotlivých zastávkách.

 

 

Náhradní autobusová doprava X2

V úseku Neředín, krematorium – Foerstrova – Svornosti – Nádraží město – Neředín, krematorium bude zajištěna náhradní autobusová doprava výlukovými autobusy s označením X2. Linka bude provozována dle jízdního řádu zveřejněného na jednotlivých zastávkách.

 

Po trase obsluhují výlukové autobusy zastávky následovně:

Neředín, krematorium – tramvajová zastávka

Hřbitovy – tramvajová zastávka

U Kovárny – tramvajová zastávka

Foerstrova – zastávka linky č. 27 směr Náměstí Hrdinů

Svornosti – zastávka linky č. 27 směr Náměstí Hrdinů

Nádraží město – provizorní zastávka v ul. Litovelská směr Šibeník (v blízkosti žel. přejezdu)

Šibeník – tramvajová zastávka 

Pražská – tramvajová zastávka 

U Kovárny – tramvajová zastávka 

Hřbitovy – tramvajová zastávka

Neředín, krematorium – tramvajová zastávka

 

Náhradní autobusová doprava X4

V úseku Nová Ulice – Fakultní nemocnice – Šantovka – Tržnice, plocha – Fakultní nemocnice – Nová Ulice bude zajištěna náhradní autobusová doprava výlukovými autobusy s označením X4. Linka bude provozována dle jízdního řádu zveřejněného na jednotlivých zastávkách.

 

Po trase obsluhují výlukové autobusy zastávky následovně:

Nová Ulice – zastávka Nová Ulice směr Centrum Haná

Pionýrská – zastávka linky č. 10

Fakultní nemocnice – zastávka linky č. 10

Šantovka – zastávka linky č. 3 směr Náměstí Hrdinů

Tržnice, plocha – zastávka linky č. 61

Fakultní nemocnice – zastávka linky č. 10 

Pionýrská – zastávka linky č. 10

Nová Ulice – zastávka Nová Ulice směr Centrum Haná

 

Cestujícím bude umožněn vzájemný přestup mezi linkami 5 a X5 a linkou X4 na zastávce Šantovka.

 

AUTOBUSOVÝ PROVOZ od cca 16.30 hod.

 

Od cca 16.30 hod. budou autobusové linky č. 13 a 20 vedeny mimo trasu závodu, po objížďce. Od cca 17.50 hod. dojde k úpravě tohoto omezení a k rozšíření omezení i na linky č. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 a 27 tak, aby od 18.00 hod. nedocházelo ke konfliktům tras půlmaratonu a linek MHD. Provoz linek č. 11, 111, 25, 26, 50, 51 a 52 nebude běžeckými závody omezen.

 

Linka č. 12

Změny v obsluze zastávek od cca 17.50 hod.:

 • Kosmonautů – neobsluhována
 • Vejdovského směr U Teplárny – neobsluhována
 • Ladova – neobsluhována

Linka č. 13

Od cca 16.30 budou odjezdy spojů ze zast. Hl. nádraží opožděny o 4 min, příjezdy spojů do zast. Hlavní nádraží uspíšeny o 3 min.

 

Změny v obsluze zastávek od cca 16.30 hod.:

 • 17. listopadu – neobsluhována
 • Envelopa – neobsluhována
 • Vejdovského směr Hl. n. – nahrazena zast. pro linku č. 19 směr Hl. n.

Změny v obsluze zastávek od cca 17.50 hod.:

 • 17. listopadu – neobsluhována
 • Envelopa – neobsluhována
 • Vejdovského směr U Teplárny – neobsluhována
 • Vejdovského směr Hl. n. – nahrazena zast. pro linku č. 19 směr Hl. n.

 

 

 

Linka č. 14

Od cca 17.50 hod. nebude linka v úseku Hlavní nádraží – Tržnice a Tržnice – Ladova provozována.

 

Změny v obsluze zastávek od cca 17.50 hod.:

 • Tržnice (nástup) – nahrazena zast. Tržnice, plocha pro linku č. 61
 • Tržnice (výstup) – přesunuta na tramvajovou zastávku Tržnice směr Okresní soud
 • Náměstí Hrdinů – neobsluhována
 • Na Letné – neobsluhována
 • U Bristolu – neobsluhována
 • Na Špici – neobsluhována
 • Pasteurova – neobsluhována
 • Hlavní nádraží – neobsluhována
 • Na Střelnici – neobsluhována
 • Ladova – neobsluhována

Linka č. 15

Od cca 17.50 hod. bude linka ve směru od zast. Bukovany všemi spoji ukončena na zast. Hlavní nádraží. V úseku Hlavní nádraží – Černovír a Hlavní nádraží – Ladova nebude linka provozována.

 

Linka č. 16

 

Změny v obsluze zastávek od cca 17.50 hod.:

 • Svornosti – neobsluhována
 • Náměstí Hrdinů – neobsluhována
 • Tržnice – nahrazena zastávkou Tržnice, plocha pro linku č. 61
 • Nová Ulice směr Centrum Haná – přesunuta cca 50 m zpět

Linka č. 17

Od cca 17.50 hod. bude linka ve směru od zast. Nemilany všemi spoji ukončena na tramvajové zastávce Tržnice směr Okresní soud. V opačném směru bude pro všechny spoje směr Nemilany výchozí zastávkou Tržnice, plocha. V úseku Farmak – Tržnice a Tržnice – Ladova nebude linka provozována.

 

Linka č. 18

Změny v obsluze zastávek od cca 17.50 hod.:

 • Tržnice (nástup) – nahrazena zast. Tržnice, plocha pro linku č. 61
 • Tržnice (výstup) – přesunuta na tramvajovou zastávku Tržnice směr Okresní soud
 • Náměstí Hrdinů – neobsluhována
 • Na Střelnici – neobsluhována
 • Ladova – neobsluhována
 • Tomkova – nahrazena zastávkou Na Trati
 • Řepčínská – neobsluhována
 • Řepčín, škola – nahrazena zastávkou Svatoplukova

 

Linka č. 19

Změny v obsluze zastávek od cca 17.50 hod.:

 • Kosmonautů – neobsluhována
 • Vejdovského směr U Teplárny – neobsluhována

Linka č. 20

Změny v obsluze zastávek od cca 16.30 hod.:

 • 17. listopadu – neobsluhována
 • Envelopa – nahrazena zast. na tř. Kosmonautů

Od cca 17.50 hod. bude linka ve směru od zast. Chomoutov, škola všemi spoji ukončena na tramvajové zastávce Tržnice směr Okresní soud. V opačném směru bude pro všechny spoje směr Chomoutov, škola výchozí zastávkou Tržnice, plocha. V úseku Farmak – Tržnice nebude linka provozována. Spoje vedené ze zast. Farmak pouze do zastávky Náměstí Hrdinů nebudou realizovány v celé trase. Spoje vedené ze zast. Náměstí Hrdinů směr Chomoutov, škola ve 20.28 a 21.27 hod. budou vedeny ze zast. Tržnice, plocha.

 

Linka č. 21

Od cca 17.50 hod. bude provoz linky předčasně ukončen.

 

Linka č. 22

Od cca 17.50 hod. bude linka ve směru od zast. Technologická všemi spoji ukončena na tramvajové zastávce Tržnice směr Okresní soud. V opačném směru je pro všechny spoje směr Technologická výchozí zastávkou Tržnice, plocha. V úseku Tržnice – Černovír a Tržnice – Ladova nebude linka provozována.

 

Linka č. 27

Změny v obsluze zastávek od cca 17.50 hod.:

 • Tržnice (nástup) – nahrazena zast. Tržnice, plocha pro linku č. 61
 • Tržnice (výstup) – přesunuta na tramvajovou zastávku Tržnice směr Okresní soud
 • Svornosti – neobsluhována
 • Náměstí Hrdinů – neobsluhována

 

Změny příměstské dopravy během olomouckého půlmaratonu naleznete zde.