Centrální dispečink IDSOK aneb jak se řídí veřejná doprava v Olomouckém kraji

Počátkem ledna 2018 spustil Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ostrý provoz Centrálního dispečinku (CD IDSOK), který je personálně obsazen vždy dvěma dispečery v pracovní dny od 5:00 do 22:30 hod. (mimo víkendy a dny pracovního klidu).

Podstatou CD IDSOK je řídit veřejnou dopravu v IDSOK, tedy všechny příměstské autobusy, vlaky a také vozidla městské hromadné dopravy (mimo MHD Olomouc). Úkolem dispečerů je především sledovat a patřičně reagovat na mimořádné události negativně ovlivňující provoz, koordinovat spoje jednotlivých druhů dopravy a dopravců a dohlížet na průběh garantovaných návazností spojů IDSOK. Dispečeři CD IDSOK intenzivně komunikují s řidiči i dispečery jednotlivých dopravců a zajišťují přenos klíčových provozních informací napříč integrovaným dopravním systémem. Důležitým úkolem dispečerů CD IDSOK je také informovat cestující o mimořádných událostech ve veřejné dopravě IDSOK prostřednictvím Infolinky na telefonním čísle 588 88 77 88 pod hlasovou předvolbou číslo 1.

Dispečeři pro svou práci využívají software, který na základě individuálních požadavků KIDSOK vyvinula společnost T-MAPY s.r.o. Provozní část tohoto softwaru slouží především jako nástroj pro komplexní řízení dopravy a monitorování mimořádných událostí v provozu. Dispečink však obsahuje mnoho specifických vzájemně propojených modulů, mimo jiné také telefonní ústřednu pro spojení s vozidly, respektive řidiči IDSOK. Pro dlouhodobé vyhodnocení dopravních výkonů, spolehlivosti spojů a rozsahu skutečně realizované obsluhy slouží statistická část dispečerského systému tzv. reporty. Ty jsou podkladem pro ekonomiku a financování a také pro optimalizaci jízdních řádů, trasování spojů, analýzu kritických míst infrastruktury apod.

Unikátnost dispečinku IDSOK spočívá ve vysoké komplexnosti a provázanosti nástrojů, které umožňují opravdu rychlou a hloubkovou analýzu mimořádných událostí v provozu, modelování blízké budoucnosti na základě získaných informací a rychlou informovanost všech zúčastněných subjektů. Velkým přínosem je také vysoká parametrizace statistických výstupů nebo plně konfigurovatelné uživatelské prostředí orientované na maximální komfort a efektivitu práce dispečerů. Vývoj softwaru pro dispečerské řízení probíhal od prosince 2016 do června 2017. Do konce roku 2017 pak probíhalo testování spolehlivosti přenosů poloh vozidel jednotlivých dopravců, zajištění podkladových dat a číselníků nebo poslední úpravy modulů, provázanosti nástrojů nebo revize parametrů pro generování statistik a reportů.

V těchto měsících KIDSOK dokončuje přípravu aplikace pro cestující veřejnost, kde bude možné sledovat uživatelskou část dispečinku, tedy polohu vybraného spoje IDSOK na mapě, jeho trasu, ale také například odchylku od jízdního řádu (zpoždění) nebo aktuální informace, které budou dispečeři ke spojům přenášet. 

Ilustrační foto - Centrální dispečink IDSOK aneb jak se řídí veřejná doprava v Olomouckém kraji - IDSOK 1