Informace cestujícím o webu Doprava OK

Stránku dopravaOK.cz jsme zřídili v lednu 2018 s cílem získávat podněty a připomínky ze strany cestujících k jízdním řádům IDSOK (s využitím kontaktního formuláře) a současně zajistit informovanost cestující veřejnosti o realizovaných změnách.

V mezičase se nám podařilo sjednat nápravu u převážné většiny chybných jízdních řádů, a proto tuto stránku již nepovažujeme za nezbytnou.

Vašimi připomínkami k jízdním řádům IDSOK se budeme i nadále průběžně zabývat v rámci standartního procesu řízení a koordinace dopravního systému.

Veškeré informace o veřejné dopravě najdete i nadále na našich webech www.kidsok.cz a www.idsok.cz.