Správci železnice letos investují 142 milionů do nádraží v kraji

Správa železniční dopravní cesty letos zahájí opravy a větší rekonstrukce na více než dvacítce nádraží v Olomouckém kraji. Počítá přitom s náklady ve výši 142 milionů korun. Na probíhající rekonstrukce přerovského nádraží a výpravní budovy v Lipníku nad Bečvou navážou modernizace staničních budov v Hanušovicích a Šternberku či menších nádraží v samotném krajském městě i na Jesenicku.

„V Olomouckém kraji plánujeme letos investovat v rámci všech krajů nejvíce finančních prostředků. Daří se to díky úspěšné a rychlé projektové přípravě. Navíc zde již od konce loňského roku realizujeme první větší investiční akce v Lipníku nad Bečvou a Přerově. Plány jsou velmi optimistické, musíme však stále počítat s možnými průtahy při přípravě projektů i kapacitními možnostmi trhu dodavatelů projektových prací i zhotovitelů majících zkušenosti se stavbami na dráze,“ přibližuje náměstek generálního ředitele pro správu majetku Tomáš Drmola. Oprava památkově chráněného přerovského nádraží se soustředí převážně na vnější a vnitřní prostory u prvního nástupiště včetně dvorany a střechy. Komplexní modernizace staniční budovy v Lipníku nad Bečvou pak zahrnuje vnější části budovy a počítá i s potřebnou úpravou prostor pro cestující. Celkové investiční náklady těchto dvou akcí překročí částku 36 milionů korun.

Dlouho očekávaná je modernizace šternberského nádraží. „Cílem projektantů bylo nalézt optimální řešení stavebních úprav tak, aby si nádraží zachovalo svůj původní ráz a zároveň odpovídalo současným potřebám železniční dopravy. Z tohoto pohledu je nutné odbourání patra i bočních částí objektu. Samotná rekonstrukce bude rozdělena do tří etap a bude se koordinovat s připravovanou modernizací trati Olomouc – Uničov – Šumperk. Celkové náklady předpokládáme kolem 34 milionů korun,“ popisuje ředitel Správy osobních nádraží SŽDC v Olomouci Gabriel Jursa a současně doplňuje: „Práce chceme zahájit ještě letos, dokončit nejpozději do jara roku 2020.“

Mezi další významné investice patří revitalizace výpravní budovy v Hanušovicích. „Počítáme s odbouráním dlouhodobě nevyužívaného jižního a severního křídla, kde se dnes nachází zastaralé provozní a technologické zázemí objektu a nevyužívaná restaurace. Rozsáhlými stavebními úpravami projdou prostory pro cestující. Budově také vrátíme původní architektonický ráz,“ upřesňuje Jursa. V současné době se dokončuje projektová dokumentace a v případě hladkého průběhu stavebního řízení a výběru zhotovitele stavby se ještě letos zahájí práce, realizace si vyžádá přibližně 18 měsíců. Celkové investiční náklady činí přibližně 36 milionu korun. 
Hanušovické nádraží není jediné na Jesenicku, které čeká vylepšení. V Branné se letos opraví a zateplí fasáda, zrekonstruují se i prostory pro veřejnost, celkové náklady se pohybují okolo 3,5 milionu korun. Zároveň se projektuje oprava fasády, výměna výplní a rekonstrukce veřejných toalet za přibližně 2,8 milionu korun v Javorníku ve Slezsku. Podobné úpravy v souhrnné výši přesahující 40 milionů korun čekají v nejbližších letech staniční budovy v Žulové, Rudě nad Moravou, Bohdíkově, Vápenné nebo Ostružné, která by se měla proměnit v důstojnou vstupní bránu do hojně navštěvovaného lyžařského střediska.

SŽDC se v rámci plánu oprav zaměřila také na zanedbaná nádraží na trati z Olomouce do Moravského Berouna. Konkrétně se jedná o výpravní budovy v Hlubočkách, Hlubočkách-Mariánském Údolí a také ve Velké Bystřici. Prvně jmenovaná rekonstrukce bude nejnákladnější a vyžádá si přibližně 17 milionů korun. Zachová se secesní ráz budovy. Odbourají se prostory, které neslouží provozu dráhy, odstraní se průchod a současně se zdemoluje zchátralý navazující objekt v majetku Českých drah. Rekonstrukcí projdou vnitřní prostory pro cestující i celé okolí nádražní budovy. V Hlubočkách-Mariánském Údolí dosáhne kompletní rekonstrukce budovy částky přibližně 7,5 milionu korun. Odbourání přístavků, vybudování nových toalet pro cestující, opravu fasády a výměnu oken a dveří plánuje správce budovy také ve Velké Bystřici, zde náklady překročí 5 milionů korun.

Opomenuty nezůstanou ani menší budovy na nádražích Olomouc-Řepčín a Olomouc město. V Řepčíně se odbourají zbytné prostory, projektováno je zajímavé řešení exteriéru budovy odkazující na přilehlé Moravské železárny. Objekt je v nevyhovujícím stavu a plánovaná oprava za přibližně 5,1 milionu korun je zcela nezbytná. Staniční budova v Olomouci městě se dočká nové fasády za 2,5 milionu korun. Za zmínku stojí i čerstvé zahájení stavebních prací na nádraží v Grygově, který je nemovitou kulturní památkou a práce zde probíhají v úzké spolupráci s památkáři.