Od neděle se znovu mění jízdní řády

Od neděle začínají v Olomouckém kraji platit upravené jízdní řády veřejné autobusové dopravy. Změna se dotkla 80 jízdních řádů a také 3 licencí, které bylo třeba upravit kvůli korekci trasy spoje. Úpravy se týkaly především následujících relací, cílových skupin cestujících a problémů.

Hlavní změny k 4. březnu

Na Šumpersku došlo k časovým úpravám spojů vedoucím ke zlepšení přesnosti spojů. 
 
Na Hranicku došlo k doplnění zastávek dle konceptu z roku 2017 u spojů linek 920532, 920538 a 920950. Další doplnění zastávek na spojích linky 920521 proběhne v dalším termínu se změnami v oblasti Přerovska.
Pro revidované linky 891371, 891375 891377 byla zapracována také obnova obslužnosti zastávky U Zlaté koule. Obsluha zastávky U Zlaté koule bude v nejbližší možné době obnovena také u zbývajících linek směřujících od Ústína do Olomouce a naopak, které procházejí časově náročnější revizí.  
 
Linky 780430, 780431, 780432, 780433 a 780434 prošly kompletní revizí. Úpravou projdou ještě spoje č. 43, 44, 50 a 51, u kterých je třeba získat souhlas všech obcí Jihomoravského kraje, které mají na linku 780432 přípoje. To se bohužel v limitovaném čase k 4. březnu 2018 nepodařilo. Změna těchto čtyř spojů, zásadní je uspíšení spoje č. 44 na přípoje na vlak a autobus, proběhne v nejkratším možném termínu. 
 
Linky 780932, 780933 a 780934 prošly kompletní revizí s cílem přiblížit obslužnost obcí dotčených těmito linkami co nejvíce k funkčnímu stavu v roce 2017. Nad revidovanými jízdními řády byly v limitovaném čase postaveny výlukové jízdní řády z důvodu realizace stavby „II/433 Prostějov – Mořice“ v termínu 4. března 2018 – 30. září 2018.
Další změny se týkají především dojížďky do škol, zaměstnání, ale také dojížďky starších občanů do zdravotnických zařízení.
 
Dojížďka dětí do škol
obnoveny spoje č. 14 a 17 na lince 932271 mezi Zábřehem a Leštinou, které jezdily od ledna 2018 a získaly zájem cestujících, 
posíleno bylo odpolední spojení na lince 920501 z Přerova – nový spoj v 14:05 by měl vyřešit i kapacitní problém následujícího spoje využívaného pracujícími do 14 hodin,
na lince 920500 byl upraven ranní spoj pro děti do Dubu n. Moravou, což by pozitivně mělo ovlivnit i spoj v souběhu jedoucí až do Tovačova,
byl zaveden nový posilový spoj na lince 920503 z Podolí do Přerova, spoj jedoucí v 6:30 z Horních Nětčic pojede mimo Podolí,
obnoven školní ranní a dopolední spoj v relaci Držovice – Prostějov.
 
Dojížďka do a ze zaměstnání
nový spoj na lince 933251 po 17. hodině z Mohelnice do Líšnice,
prodlouženy ranní spoje linky 920929 z Oder přímo do CTP a naopak. Prodloužení spojů na ostatní směny zajišťuje Moravskoslezský kraj, který změnu plánuje v průběhu měsíce dubna,
všechny spoje linek na Hranicku jedoucí pouze v sobotu 17. 11. nejedou. Spoje jsou dne 17. 11. zajištěny nedělními a svátečními spoji,
upravena byla časová poloha spojů a lince 920500 pro dojížďku do Olomouce na 9., 10. a 12. hodinu v pracovní dny, 
na lince 920501 byly upraveny víkendové spoje na 9. hodinu do zaměstnání do Přerova, upraven byl také zásadní spoj jedoucí nově ve 22:30 z Přerova pro všechny pracující v provozech do 22 hodin. Z provozních důvodů a pro možnost realizace garantovaných návazností však již není možné obsluhovat Dopravní stavby,
na lince 920942 je nově denně zajištěn odvoz zaměstnanců Galerie Přerov po 20. hodině,
na lince 890302 bylo ve všechny pracovní dny vytvořeno rychlé spojení mezi Olomoucí a Litovlí,
na linkách 780400, 890400 došlo k řadě úprav časových poloh spojů pro přestupy na/z MHD, zajištěno je nově spojení mezi Prostějovem a obcí Olšany u Prostějova po odpolední směně a také o víkendu, upraven byl také spoj z Olšan u Prostějova na odpolední směnu,
zaveden nový spoj mezi Olomoucí a Lutínem o prázdninách,
na lince 891375 byly upraveny víkendové spoje pro cestu ze zaměstnání,
vyladěny byly zásadní přestupy ve Velkém Újezdu pro spolehlivou dopravu do škol a do zaměstnání.
Dopolední spoje byly uzpůsobeny potřebám starších občanů, kteří potřebují realizovat cesty k lékařům nebo obchodních středisek. Mezi zásadní změny patří:
opoždění 930206/18 o 30 minut ze Štítů přes Písařov do Šumperku,
závlek na lince 890305 do obce Loučka.
 
V následujícím období bude cílem revidovat především oblasti nebo relace:
Konice – Ptení – Prostějov,
Konice – Olomouc,
Přerov – Krčmaň – Olomouc,
Jesenicko.