Dopravní podnik města Olomouce mění jízdní řády

K 1. březnu se změní jízdní řády městské hromadné dopravy v Olomouci. Město tak reaguje na změny linek veřejné autobusové dopravy objednávané Olomouckým krajem a na podněty veřejnosti. Úpravy se týkají výhradně autobusů. 

Nové jízdní řády cestujícím vrací častější intervaly spojů především na linkách 12 a 19, které se vracejí na úroveň roku 2017. 

Změny v jízdních řádech 

Linky číslo 12 a 19

Z důvodu změn v přepravních tocích cestujících především z veřejné linkové dopravy (přestupy cestujících na zastávkách Pekárny, Autobusové nádraží podchod, v trase po ul. Velkomoravské), se vrací dvacetiminutový špičkový interval v pracovní dny na linkách číslo 12 a 19, resp. prokladový desetiminutový interval v ranní a odpolední špičce ve společných trasách těchto linek. 

Linka číslo 22

U ranního školního spoje v 7.27 hodin ze zastávky Šlechtitelů, příjezd Náměstí Hrdinů v 7.44 a na Farmak v 7.54, docházelo k dlouhodobému zpožďování, nyní dojde k uspíšení odjezdu o 2 minuty a upravení jízdní doby v rámci trasy tohoto spoje. 

Linka číslo 25

V souladu s požadavky firem v ulici Hamerské a podněty od obyvatel této městské části, je zaveden nový spoj v 19.05 od Hlavního nádraží včetně vratného spoje v 19.20 z Hamerské (v pracovní dny). Nově je prodloužen spoj v 13.24 v pracovní dny až na zastávku Hamerská včetně vratného. Dále je opožděn o 5 minut a současně prodloužen spoj v 21.25 z Hlavního nádraží (nově v 21.30) až po zastávku Hamerská (příjezd v 21.40) a vratný bude v 21.40 z Hamerské (v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu). Dále jsou zapracovány návaznosti na veřejnou linkovou dopravu pro cestující ve směru na Dolany a Litovel, kdy jsou spoje uspíšeny na 6.10 a 14.10. Dále jsou spoje z Kauflandu, sklad v 14.46 a 15.48 opožděny na 14.50 a 15.50. Dle požadavku další firmy (ADM) z Hamerské ulice dochází dále ke zpoždění spoje v 17.51 z Kauflandu, sklad na 17.57 a v této souvislosti je zpožděn na 18.23 i následující spoj, který bude veden až ke Kauflandu s příjezdem v 18.45. Ve dnech pracovního klidu je dále zabezpečen u prvního spoje v 5.30 z Hlavního nádraží závlek na zastávku Olma.

Linka číslo 28

K 28. lednu byly koordinátorem KIDSOK, vráceny spoje původní linky číslo 728, v jízdním řádu linky č. 400, v trase přes Nedvězí – Slavonín – Povel, a to jak v pracovní dny, tak ve dnech pracovního klidu. Vzhledem k zavedení MHD linky číslo 28 do Nedvězí od 1. ledna jsou některé spoje vedeny ve stejných časových polohách. Z tohoto důvodu je navrženo uspíšení ranního spoje v 7.15 na 7.07 z Technologického parku a dále dochází ke zrušení souběžného spoje v 17.25 z Tržnice do Nedvězí včetně vratného v 17.45 z Nedvězí. Současně bude z důvodu oběhu vozidla předcházející spoj z Nedvězí v 16.50 veden až na Ladovu. 

Linka číslo 31

Na základě požadavku firem v ulici Železniční je zohledněn návrh závleku spoje v 6.15 z Hlavního nádraží. Dále vzhledem k četným ranním cestám žáků a studentů je navrženo zapracování jízdy posilového autobusu i ve směru od Hlavního nádraží, nově spoj v 7.20 z Hlavního nádraží po zastávku Chválkovická-Epava, poté autobus přejede na zastávku Kubatova a zajistí opožděný posilový spoj v 7.28 z Kubatovy s příjezdem na Hlavní nádraží v 7.37. Tyto posilové spoje budou vedeny pouze ve dnech školního vyučování.