Koordinátor dopravy pracuje na revizi jízdních řádů platných od 1. ledna 2018

Změny v jízdních řádech, které velmi nepříjemně překvapily cestující a zasáhly do každodenních životů stovek z nich, souvisí se špatnou koncepcí tvorby jízdních řádů. V oblastech Prostějovsko, Přerovsko a Hranicko došlo k pochybení jednoho a téhož konstruktéra jízdních řádů, který nezvládl koncepčně připravit jízdní řády tak, aby byla změna pro cestující přínosem. 

Několikaměsíční pochybení v procesu přípravy jízdních řádů se bohužel projevilo až po schválení, kdy byly jízdní řády v limitovaném čase postoupeny obcím a následně veřejnosti. Aktuálně se tým zkušených pracovníků z organizace KIDSOK spolu s dopravci snaží v limitovaný čas napravovat chyby svých bývalých kolegů. 

„Musíme zvládnout běžný provoz, agendu související s koncem kalendářního roku a ještě napravit největší chyby v jízdních řádech. Je to pro nás extrémně náročné,“ říká Kateřina Suchánková, která byla po odvolání ředitele KIDSOK pověřena řízením této příspěvkové organizace Olomouckého kraje.