České dopravní podniky startují vlastní propagační kampaň

K 1. září začíná společná informační kampaň českých dopravních podniků. Zkratku MHD vzniklou ze slov městská hromadná doprava tentokrát autoři použili pro slova „máte hromadu důvodů“. 

Kampaň pořádá Sdružení dopravních podniků. V našem kraji se dotkne Dopravního podniku města Olomouce (DPMO). Ten zajišťuje městskou hromadnou dopravu v Olomouci. MHD je součástí Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. „Od dnešního dne můžete tuto kampaň registrovat i na našich vozidlech,“ říká mluvčí DPMO Martina Krčová. 

Hlavním cílem společné kampaně je dosáhnout změny ve vnímání MHD veřejností. Podniky zároveň ukazují, že se navzájem nevnímají jako konkurence. „Chceme lidem ukázat, že veřejná doprava nabízí kvalitní službu a je vhodnou alternativou k jiným druhům dopravy,“ vysvětluje Michal Kraus předseda pořádajícího sdružení. 

Za posledních 15 let došlo prokazatelně k významnému kvalitativnímu posunu ve veřejné dopravě. Kleslo průměrné stáří vozového parku, významně se zvýšila kvalita dispečerského řízení a tedy i přesnost dodržování jízdních řádů, standardem se stávají inteligentní zastávky, odbavení bankovní kartou nebo klimatizace ve vozech. Nízkopodlažnost vozidel je již téměř samozřejmostí. Přesto, byť v jednotlivých dopravních podnicích je situace odlišná, ve většině měst se dosud nepodařilo zvýšit počty cestujících ve veřejné dopravě. 

Před realizací kampaně si SDP ČR nechalo vypracovat průzkum. Z něj například vyplývá, že veřejnost změnu kvality MHD nevnímá. Je také zřejmé, že za hlavní bariéru je považována vysoká cena jízdného. Nicméně 67 procent respondentů, kteří veřejnou dopravu neužívají, cenu jízdného neznají.

Hlavní vlna kampaně se odehraje v období od září do listopadu v rámci online kanálů a bude regionálně podpořena jednotlivými zapojenými dopravními podniky v podobě polepů vozidel, citylightů a dalších formátů. Kampaň bude prezentována i na samostatném webovém profilu www.MateHromaduDuvodu.cz, který nabídne spoustu zajímavostí nejen z jednotlivých dopravních podniků.