Upgrade Generelu veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj prostřednictvím Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje provádí v současné době „Upgrade Generelu veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji“.  Z výběrového řízení na tuto zakázku vyšla vítězně firma KPM CONSULT, a. s.

Upgrade základního dlouhodobého koncepčního materiálu Olomouckého kraje ve veřejné osobní dopravě bude obsahovat základní požadavky obsahu návrhového stanoviska k postupu Olomouckého kraje, prostřednictvím KIDSOK, ve věcech koncepčních strategických materiálů, zejména Dopravního plánu.

Koncepce bude především zaměřena na tyto oblasti:
– SWOT analýza dopravní nabídky a poptávky se zaměřením na rentabilitu vývoje veřejné osobní – zejména železniční dopravy,
– osnova výběrových řízení na jednotlivé druhy veřejné dopravy, 
– telematická a informační podpora organizování řízení veřejné dopravy v kraji.

Upgrade bude dle předpokladů zhotoven do konce roku 2016 a následně projednán orgány kraje.