Olomoucký kraj vybírá provozovatele autobusové dopravy na Jesenicku

Provozování veřejné linkové přepravy v okrese Jeseník je předmětem výběrového řízení, které v minulých dnech vyhlásil Olomoucký kraj. Poptávka je zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek i na profilu kraje.

Olomoucký kraj vybírá dopravce na dobu 10 let. Jeho úkolem bude zajišťovat dopravní obslužnost, tedy především dopravu občanů do škol, do zaměstnání, na úřady, k lékaři či za zábavou.

Vyhlášení výběrových řízení na zajištění dopravní obslužnosti bylo jedním z důležitých cílů Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Tato krajská příspěvková organizace má za úkol řídit veřejnou dopravu v regionu z jednoho místa, dbát na její efektivitu a koordinovat nabídku pro cestující.

Koordinátor mimo jiné připravil sjednocení nabídky dopravní obslužnosti, kterou si dříve zajišťovaly samostatně obce a kraj, integraci autobusových a vlakových spojů a vytvoření systému umožňujícího cestovat různými spoji na jeden doklad. V současné době například postupně spouští projekt bezkontaktních plateb v autobusech umožňující také využívání bankovních karet coby nosičů časových kuponů.