První krok pro zajištění veřejných soutěží na autobusové dopravce

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 29. dubna 2016 materiál „Zajištění veřejných soutěží na autobusové dopravce v Olomouckém kraji“, jehož obsahem jsou body:

• odůvodnění nadlimitních významných veřejných zakázek „Zajištění dopravní obslužnosti olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou“ pro 14 jednotlivých oblastí,

• zadávací dokumentace vydaná k nadlimitní významné veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou – oblast Jesenicko“,  zadávané  v  otevřeném  řízení   podle  ust,  §  27  zákona  č. 137/2006 Sb.,   o veřejných  zakázkách,

• typová zadávací dokumentace vydaná k nadlimitní významné veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou pro ostatní oblasti“, zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

• „Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Jesenicko“,

• „Typová smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje pro ostatní oblasti. Pro všechny zvolené oblasti z hlediska soutěží na autobusové dopravce (Jesenicko, Šumpersko Sever, Šumpersko Jih, Zábřežsko, Mohelnicko, Šternbersko a Uničovsko, Litovelsko, Prostějovsko Severozápad, Prostějovsko Jihovýchod, Přerovsko Sever, Přerovsko Jih, Hranicko a Lipnicko, Olomouc Severovýchod, Olomouc Jihozápad) bude vypsána soutěž na zajištění dopravní obslužnosti autobusovými   dopravci  a  to  v  pěti  etapách, které  budou  realizovány  v  letech  2016  a  2017.

Důvodová zpráva je zveřejněna na webu Olomouckého kraje, pro případné zájemce ji nabízíme také v níže uvedeném dokumentu.

 

Zajištění veřejných soutěží na autobusové dopravce v Olomouckém kraji