Ve středu 4. května proběhne druhá část přepravního průzkumu

Ve středu 4. května 2016 proběhne druhá, a to poslední část přepravního průzkumu na úseku trati 270 Olomouc – Polom.

Tazatelé  během  přepravního průzkumu  zjistí přestupnost  cestujících z osobních i spěšných vlaků na MHD
v zónách 71 Olomouc, 51 Přerov a 61 Hranice a zeptají se každého, jaký jízdní doklad zakoupil a zda daný doklad využije i na cestu zpět.

Průzkum pro Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje zajistí společnost KPM CONSULT, a. s.

KIDSOK  děkuje  cestujícím  za  spolupráci,  kdy  informace   získané  při  přepravním průzkumu  pomohou  ke zkvalitnění služeb a optimálnímu nastavení systému IDSOK.

Informační léták