V Prostějově zahájil 23. dubna dopravce FTL provoz dvou linek cyklobusů

Během cyklistické sezóny budou z Prostějova jezdit dvě nové linky cyklobusů. Milovníci kol jich budou moci využít během víkendů a státních svátků. Cyklobusy budou zájemcům sloužit od 23. dubna do 11. září.

V  cyklobusy  se  změní  spoje  na  tradičních   autobusových   linkách   mezi   Prostějovem  a  Protivanovem 
i Prostějovem a Jedovnicí. Za autobusem budou připojené vozíky na kola. Cestující pomohou zaměstnancům dopravní společnosti FTL bicykly naložit, zamknou je vlastními zámky a později si je v cílové stanici zase vyzvednou. Během cesty bude za kola ručit dopravce.

Jedovnice byla jako cílová stanice zvolena kvůli své funkci brány do Moravského krasu. Ten je mezi vyznavači pohybu v sedlech jízdních kol velmi oblíbený. Kdo si zvolí bližší cíl cesty, bude moci vystoupit už třeba v Plumlově na koupání nebo v Otinovsi obklopené nádhernou přírodou. Spojem do Jedovnice bude možné odvézt naráz až 40 kol. Na spojích bude platit kilometrický tarif FTL. Jízdenky pro cyklisty je možné získat v informační kanceláři společnosti FTL na Svatoplukově ulici 59 v Prostějově, případně na internetu na adrese www.amsbus.cz.

Druhá trasa vedoucí do Protivanova cyklisty dovede jak na Drahanskou vrchovinu, tak například na Malé Hradisko známé jako někdejší významné sídliště Keltů. Tamní oppidum je vyhlášené nálezy jantaru, mincí, keramiky a železných  nástrojů  pocházejícími z doby před více než dvěma tisíci let. Kapacita  vozíku  bude  v případě této linky 20 kol. Na spojích bude platit tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Informace je možné získat rovněž v kanceláři FTL, ale také na webu www.ftl.cz a www.prostejov.eu.