V sobotu 19. března proběhla ve vlacích a autobusech první část přepravního průzkumu

V sobotu 19. března proběhla na vybraných železničních tratích a autobusových linkách první část přepravního průzkumu. Tazatelé oslovili cestující ve vlacích na železničních tratích 275 v úseku Olomouc – Skrbeň, 301  v úseku Prostějov – Olomouc a v autobusech na lince 780 120 Prostějov – Olšany u Prostějova – Lutín –Olomouc.

Cílem přepravního průzkumu bylo zjistit, jak cestující v Olomouckém kraji využívají uvedené vlakové
a autobusové spoje a jaká je četnost přestupů cestujících na MHD v Olomouci a Prostějově.

KIDSOK děkuje cestujícím za spolupráci, kdy informace získané při přepravním průzkumu pomohou
ke zkvalitnění služeb a optimálnímu nastavení systému IDSOK.

Další část přepravního průzkumu proběhne ve středu 6. dubna 2016, a to opět na železničních tratích 275
v úseku Olomouc – Skrbeň a 301 v úseku Prostějov – Olomouc.  V úterý 19. dubna 2016 pak proběhne přepravní průzkum v autobusech na linkách 780 120 Prostějov – Olšany u Prostějova – Lutín – Olomouc, 780 960 v úseku Olomouc – Prostějov, 890 724 Olomouc – Prostějov, 920 030 v úseku Olomouc – Prostějov a 950 107 v úseku Olomouc – Prostějov.