KIDSOK řeší připomínky k jízdním řádům

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje vždy v polovině roku zveřejňuje na svém webu k připomínkování návrhy jízdních řádů vlaků. Opatření se týkalo jízdních řádů vlaků objednávaných Olomouckým krajem pro období 2014/2015. Na zveřejněné návrhy jízdních řádů konkrétních tratí i dále v průběhu platnosti jízdního řádu bylo občany a institucemi zasláno 73 připomínek. Celkem 33 z nich bylo po důkladné analýze kompetentními pracovníky vyhověno.

Krajský koordinátor dopravy současně řeší připomínky týkající se veřejné linkové dopravy. Z celkového počtu 161 připomínek k jízdnímu řádu 2014/2015 vyhověl 59 z nich. Všechny podněty vznesené v jednom dopise jsou vždy evidovány jako jedna připomínka. „Cestující veřejnost využívá postupně více možnosti obracet se přímo na organizátora, jako centrální instituci pro řešení náležitostí s veřejnou dopravou. Připomínky pro nás představují důležitou zpětnou vazbu,“ uvedl ředitel KIDSOK Jaroslav Tomík.

Níže uvedené grafy porovnávají jednotlivé roky v počtu obdržených připomínek a připomínek, kterým bylo vyhověno. Týkají se jak veřejné linkové dopravy, tak železniční dopravy. V případě jízdních řádů veřejné linkové dopravy je průměrně akceptováno 59 procent připomínek.
U železniční dopravy je to 34 procent připomínek.

 

Ilustrační foto - KIDSOK řeší připomínky k jízdním řádům - IDSOK 1

Ilustrační foto - KIDSOK řeší připomínky k jízdním řádům - IDSOK 3

Ilustrační foto - KIDSOK řeší připomínky k jízdním řádům - IDSOK 5

 
   

Procentuální zastoupení připomínek veřejné linkové dopravy a železniční dopravy v jednotlivých letech

Ilustrační foto - KIDSOK řeší připomínky k jízdním řádům - IDSOK 7