Počet kontrol KIDSOK se loni znovu zvýšil

Celkem 474 kontrol provedli loni pracovníci Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje s cílem prověřit dodržování jízdního řádu a plnění technických a provozních standardů.

Počet kontrol meziročně vzrostl. O rok dříve pracovníci krajského koordinátora dopravy absolvovali podobných šetření 358. Nejvíce prověřovaných vozidel patřilo společnosti Arriva Morava, která zajišťuje největší část autobusové dopravy objednávané Olomouckým krajem.

Kontroly loni odhalily celkem 8 pochybení. „Závad meziročně ubývá, neboť častější kontroly plní zároveň i preventivní funkci v systému, čímž dochází k dalšímu zkvalitnění služeb dopravců,“ říká ředitel Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Jaroslav Tomík. O rok dříve se při šetřeních ukázalo celkem 41 nedostatků.

Nejčastějším pochybením bylo chybějící označení vozidla dopravce logem integrovaného dopravního systému.

                        

                  Kontroly IDS v letech 2012 – 2015

Ilustrační foto - Počet kontrol KIDSOK se loni znovu zvýšil - IDSOK 1