Novinky v jízdním řádu městské hromadné dopravy v Přerově platné od 13. prosince

Od neděle 13. prosince začínají platit nové jízdní řády městské hromadné dopravy v Přerově. V jízdních řádech došlo k některým změnám vyvolaným požadavky firem a občanů, kteří nestíhali přestupy z jiných linek městské dopravy nebo příměstské dopravy nebo nestíhali včasný nástup do práce. 

Nová zastávka Nemocnice,brána (dočasná) – na protilehlé straně stávající aut. zastávky, bude obsluhována spoji linky 101, které vyjíždějí z točny pod nemocnicí. 

Přejmenování zastávky Baumax na Polní

Zastávky na znamení – na zastávkách na znamení zastavují autobusy jen na znamení či požádání. Cestující v autobuse hodlající vystoupit na zastávce na znamení, musí před danou zastávkou dát signál řidiči stisknutím tlačítka v autobuse; cestující na autobusové zastávce na znamení hodlající nastoupit do autobusu, upozorní řidiče mávnutím. Jedná se o tyto zastávky:

Újezdec,kopec (směr Lověšice/Přerov)
ČSAD-STS na hlavní silnici
Lověšice,hřbitov
Seliko
Drůbežárny
rozc.k letišti
Zastávky na znamení jsou v jízdních řádech označeny symbolem x.

Nová linka 115 – pro zjednodušení orientace cestujících linky 105 – nynější všechny spoje linky 105 ve směru do Dluhonic (příp. PřCHZ) budou jezdit pod novou linkou 115. Spoje linek 105 a 115 budou v centru obsluhovat stejné zastávky, ale od zastávky Most Legií spoje linky 105 pojedou na autobusové nádraží (aut.st.) a spoje linky 115 pojedou do Dluhonic. Na autobusovém nádraží obě linky (105 i 115) budou stát na nástupišti 2.

Přehled změn podle linek

linka 101
– nová zastávka Nemocnice,brána – pro nástup
– změna názvu zastávky z Baumax na Polní
– spoj 69 veden až do Kozlovic
– spoj 81 opožděn na odjezd 18:40 z Předmostí
 

linka 102
– spoj 32 veden přes zastávku Kaufland
 
linka 103
– změna vlastností vybraných zastávek – zastávky na znamení
– spoj 3 opožděn na odjezd 4:50 z Lověšic
– spoj 7 opožděn na odjezd 6:16 z autobusového stanoviště
– spoj 29 opožděn na odjezd 13:45 z autobusového stanoviště
– spoj 32 opožděn na odjezd 15:47 z autobusového stanoviště
– spoj 53 opožděn na odjezd 16:07 z Lověšic

linka 104
– beze změny

linka 105
– linka jede vždy na autobusové stanoviště (nezajíždí do Dluhonic – spoje ve směru do Dluhonic vloženy do nové linky 115)
– spoj 95 opožděn na odjezd 14:28 od PřCHZ vrát ZOK

linka 106
– spoj 12 veden přes Kopaniny,ZTŠ

linka 111
– spoj 8 uspíšen na odjezd 22:23 z autobusového stanoviště
– malé úpravy mezizastávkových časů mezi Dluhonicemi a Předmostím a v Předmostí

linka 112
– změna vlastností vybraných zastávek – zastávky na znamení
– spoj 7 opožděn na odjezd 21:00 z Vinar
– spoj 57 opožděn na odjezd 21:05 z Vinar
– spoj 8 veden mimo zastávku Kaufland

linka 115
– nová linka

Všechny podrobné informace najdete v tištěných jízdních řádech, na internetových stránkách www.mhdprerov.cz
nebo na portálu IDOS http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/.