Novinky v jízdním řádu městské hromadné dopravy v Olomouci platné od 13. prosince 2015

S platností od neděle 13. prosince dojde k úpravě jízdních řádů. Změny se dotknou pouze autobusových linek, jízdní řády tramvajových linek zůstávají beze změn. Důvodem změn jsou podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem a škol na území Olomouce a obcí zapojených do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. 

U linek, které nejsou ve výčtu uvedeny, nedošlo ke změnám.

Linka č. 10

– U spoje s odjezdem ze zastávky Civilní obrana dojde ke zpoždění z 14.20 na 14.22 a u spoje s odjezdem ze zastávky Civilní obrana dojde ke zpoždění z 15.10 na 15.14. Jedná se o změny z důvodu přestupu z linky č. 14 na linku č. 10 v pracovní dny.

Linka č. 11

– Spoj s odjezdem v pracovní dny ze zastávky Hlavní nádraží v 15.30 bude zajíždět až na zastávku Lošov, Svolinského.

– Spoj, který odjíždí za zastávky Hlavní nádraží ve 22.18 (směr Hlavní nádraží – Lošov) bude nově zajíždět do Týnečka. Změnou dojde k opoždění posledního spoje této linky, který odjíždí ze zastávky Hlavní nádraží ve 23.10 na 23.13 (směr Hlavní nádraží – Lošov) a rovněž dojde k opoždění spoje v opačném směru, jehož příjezd na Náměstí Hrdinů bude posunut z času 0.05 na 0.08.

Linka č. 13

– Časová úprava jízdní doby – zkrácení jízdních dob v úseku Hlavní nádraží – Tř. 17. listopadu (ze 4 minut na 3 minuty). 

Linka č. 14

– Z důvodu vyššího obratu cestujících dochází u spoje s odjezdem ze zastávky Ahold ve  4.54 k závleku tohoto spoje přes Olmu – po celý rok v pracovní dny. Posila, která dnes jede z Hlavního nádraží v 5.19 – nový odjezd z této zastávky v 5.18, pojede přímo na Panelárnu (bez závleku na Olmu). 

– Z důvodu zlepšení návaznosti dojde k opoždění spoje ve dnech pracovního klidu s odjezdem ze zastávky Náměstí Hrdinů ve 21.54 na 21.55 (směr Náměstí Hrdinů – Ahold). Dále dojde k opoždění spoje v pracovní dny s odjezdem ze zastávky Panelárna ve 21.30 na 21.34 (směr Panelárna – Ahold).

Linka č. 15

– V souvislosti s vybudováním nové zastávky Bystrovany, Lidl sklad, budou v pracovní dny u tří párů spojů zavedeny závleky na tuto zastávku – recipročně za jimi realizované závleky na AŽD:

Ve směru Černovír – Bukovany: spoje s odjezdem z Černovíra v časech 6.04, 6.50 a 7.22 – příjezdy na zastávku Bystrovany, Lidl sklad v 6.29, 7.12 a 7.44.

Ve směru Bukovany – Černovír: spoje s odjezdem z Bukovan v 14.19, 14.44, 15.43 –  příjezdy na zastávku Bystrovany, Lidl sklad v časech 14.30, 14.55 a 15.54. 

– Dojde k uspíšení spoje s odjezdem z Bukovan (ve směru na Hlavní nádraží) ve dnech pracovního klidu z 13.15 na 13.10.

Linka č. 16

– Dojde k opoždění spoje s odjezdem ze zastávky Tabulový vrch (ve směru na Náměstí Hrdinů) v pracovní dny z  20.45 na 20.50. Z důvodu zlepšení návaznosti spojení dojde dále k prodloužení tohoto spoje až na Nové Sady a zpět na Náměstí Hrdinů (příjezd ve 21.25),

– Bude prodloužen stávající spoj pro zajištění návozu studentů ke Gymnáziu Čajkovského v pracovní dny. Odjezd tohoto spoje je ze zastávky Nové Sady, žel. zast. v 7.06 a příjezd na Novou Ulici bude v 7.32 (odjezd z Nové Ulice v 7.39),

– Dojde k uspíšení spoje s odjezdem ze zastávky Tabulový vrch (ve směru na Nové Sady, žel. zast.) ve dnech pracovního klidu z 19.47 na 19.46.

– Z důvodu zlepšení návaznosti spojení dojde:

K zavedení nového spoje s odjezdem z Náměstí Hrdinů ve 22.00 (směr Náměstí Hrdinů – Nové Sady, žel. zast.) a zpět (příjezd na zastávku Náměstí Hrdinů ve 22.25),

K zavedení nového spoje ve dnech pracovního klidu s odjezdem z Náměstí Hrdinů ve 21.00 (směr Náměstí Hrdinů – Nové Sady, žel. zast.) a zpět (příjezd na zastávku Náměstí Hrdinů ve 21.25).

– Bude zkrácena jízdní doba v úseku Smetanovy sady – U Botanické zahrady (pouze uvedený směr a pouze u nočních jízdních dob) z 2 minut na 1 minutu. Odjezdy ve směru z Tabulového vrchu zůstanou zachovány. 

Linka č. 17

– Z důvodu zlepšení návaznosti spojení dojde:

K uspíšení spoje v pracovní dny ze zastávky Farmak ve 21.09 na 21.07 (směr Farmak –  Nemilany),

K opoždění spoje v pracovní dny s odjezdem ze zastávky Náměstí Hrdinů ve 21.19 na 21.28 (směr Náměstí Hrdinů – Nemilany),
K opoždění spoje ve dnech pracovního klidu s odjezdem ze zastávky Náměstí Hrdinů ve 21.15 na 21.28 (směr Náměstí Hrdinů – Nemilany),

K opoždění spoje ze zastávky Nemilany ve 21.39 na 21.46 (směr Nemilany – Farmak),

K opoždění spoje ze zastávky Náměstí Hrdinů ve 23.10 na 23.13 (směr Náměstí Hrdinů -Nemilany),

K opoždění spoje ze zastávky Nemilany ve 23.29 na 23.31 (směr Nemilany – Ladova).

– Dojde ke zkrácení jízdní doby v úseku Smetanovy sady – U Botanické zahrady (pouze uvedený směr a pouze u nočních jízdních dob) z 2 minut na 1 minutu. Odjezdy ve směru z Farmaku zůstanou zachovány.

Linka č. 20

– Bude opožděn spoj s odjezdem ze zastávky Chomoutov škola  z  21.54 na 21.59 (ve směru Chomoutov škola – Farmak). Dále dojde k opoždění spoje s odjezdem ze zastávky Náměstí Hrdinů ve 21.25 na 21.27 (směr Náměstí Hrdinů – Chomoutov škola).

– Z důvodu zlepšení návaznosti spojení dojde k opoždění spoje ze zastávky Chomoutov škola ve 20.51 na 20.58 (směr Chomoutov škola – Farmak).