Mění se tarif Dopravního podniku města Olomouce

Od 1. prosince dochází ke změnám v olomoucké tarifní zóně číslo 71. Úpravu tarifu schválilo statutární město Olomouc. 

Senioři od 70 let věku, odbojáři

S platností od 1. 12. 2015 se v tarifní zóně 71 snižuje cena roční jízdenky – „Senior Pasu“ pro cestující od 70 let věku bez ohledu na místo trvalého bydliště a pro členy odboje ze stávajících 300 Kč na 20 Kč. 

K 1. 12. 2015 se ruší pololetní „Senior Pas“ v ceně 150 Kč a možnost pro seniory od 70 let věku s trvalým bydlištěm v Olomouci a členy odboje čerpat Statutárním městem Olomouc poskytovanou kompenzaci ceny.

Před datem 1. 12. 2015 vydané průkazy „Senior Pas“ a roční nebo pololetní jízdenky s poskytnutou kompenzací nebo bez kompenzace lze využít až do konce platnosti na nich uvedené.

Dárci krve – držitelé zlaté Janského medaile

S platností od 1. 12. 2015 se v tarifní zóně 71 pro dárce krve zavádí roční jízdenka – „Kapka Pas“ v ceně 300 Kč, na kterou mají nárok držitelé zlaté Janského medaile bez ohledu na místo trvalého bydliště.

K 1. 12. 2015 se ruší možnost pro dárce krve s trvalým bydlištěm v Olomouci a v obci Skrbeň čerpat Statutárním městem Olomouc a obcí Skrbeň poskytovanou kompenzaci ceny čtvrtletních jízdenek.

Před datem 1. 12. 2015 vydané průkazy a čtvrtletní jízdenky s poskytnutou kompenzací dárcům krve s bydlištěm v Olomouci nebo v obci Skrbeň lze využít až do konce platnosti na nich uvedené.

Stávající průkazy dárců krve budou při prvním nákupu roční jízdenky „Kapka Pas“ bezplatně vyměněny za nový typ průkazu.

Nové smluvní a přepravní podmínky IDSOK naleznete zde, tarif IDSOK a přílohy pak zde