Odborníci diskutovali o železniční dopravě

Řešení aktuálních problémů regionální železniční dopravy, budoucnost jednotlivých tratí regionálního významu nebo zajištění provázanosti železničních spojů mezi kraji byly tématem dnešního setkání expertů na dopravu v Olomouci.

Důležité stavby pro železniční infrastrukturu Olomouckého kraje, jako například dopravní uzly Přerov a Olomouc, revitalizace trati Bludov – Jeseník, elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk-Uničov-Olomouc, byly účastníky diskutovány nejen v rámci technologie staveb i přínosů pro provoz, ale rovněž z pohledu naplnění a reálných předpokladů termínového dokončení nebo zahájení některých zásadních staveb. Olomoucký kraj i na základě schváleného Generelu veřejné osobní dopravy jako dlouhodobé koncepce osobní dopravy na svém území je v republikovém popředí realizace železničních staveb. Dosud je odhadována investice do staveb realizovaných nebo připravujících se ve střednědobém horizontu až na 15 miliard korun.

Probíraly se rovněž otázky a výhledy rozsahu objednávky Olomouckého kraje na železnici, tarifní náležitosti IDSOK a provozní koncepty budoucího organizování provozu objednatelem, nevyjímaje legislativní náležitosti a strategické záměry.

Olomoucký kraj dlouhodobě podporuje stabilní objednávku železniční dopravy v souladu s infrastrukturou a jejím rozvojem, který prokazatelně přináší rychlejší a především bezpečnější páteřní dopravu

Diskuzního setkání se zúčastnili zástupci Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Správy železniční dopravní cesty a Českých drah.