Místopředsedou asociace organizátorů veřejné dopravy se stal Jaroslav Tomík

Ředitel Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Jaroslav Tomík se stal v dubnu místopředsedou České asociace organizátorů veřejné dopravy. V asociaci bude mít na starosti především legislativu a ekonomiku. Olomoucký kraj tak poprvé získal zastoupení v rozhodovacích orgánech této organizace. 

Jaroslava Tomíka zvolili účastníci 22. členské schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD) v Bratislavě. Kandidovat na místopředsedu mohli zástupci řádných členů ČAOVD. Ředitel KIDSOK dosud působil v legislativní komisi asociace. 

„Prvotně bych chtěl, aby se naše organizace stala partnerem dopravní komise Asociace krajů ČR a poskytovala jí odborné zázemí při rozhodování o veřejné dopravě. Naší úkolem zůstává také komunikace s dopravci, dopravními odborníky, zahraničními partnery, společností, které se zabývají dopravní tématikou a samozřejmě i veřejností,“ konstatoval Jaroslav Tomík. Podle jeho slov budou jednotliví organizátoři např. spolupracovat při nastavení podmínek zejména přeshraniční dopravy mezi kraji po realizaci výběrových řízeních jak z dopravního, tak i tarifního pohledu. Důležité bude rovněž také aktuálně velmi diskutované téma v souvislosti se zřízením národního koordinátora, který by měl především pomoci s optimálním využitím železničních tratí v rámci objednávky jednotlivých subjektů, které na těchto tratích dopravu provozují. 

ČAOVD vznikla v roce 2004 s cílem podporovat vznik integrovaných dopravních systémů v jednotlivých krajích. Řádnými členy jsou organizátoři dopravy, dalšími členy pak podniky a firmy, které s nimi spolupracují, případně poskytují služby ve veřejné dopravě.