Dopravní podnik posílí tramvajový provoz

V době konání jarní etapy zahradnické výstavy Flora posílí Dopravní podnik města Olomouce tramvajový provoz. 

Ve čtvrtek 23. a v pátek 24. dubna bude vzhledem k očekávané zvýšené frekvenci cestujících vypravena posilová tramvajová souprava. Ta pojede v cca 8 hodin a následně v cca 9 hodin jako posilový spoj na lince č. 6 na trase Fibichova – Nová Ulice. 

V sobotu 25. a v neděli 26. dubna budou v ranních hodinách sólo vozy na lince číslo 4 vyměněny za spřažené soupravy. V odpoledních hodinách budou spřažené soupravy dle přepravních potřeb na pokyn dispečera vyměněny za sólo vozy.