Vlaky mezi Olomoucí a Uničovem výrazně zrychlí

Železniční trať z Olomouce přes Uničov do Šumperku čeká revoluční změna v podobě podstatného zvýšení rychlosti. Záměry státu počítají se zahájením prací na úpravách trati v roce 2018. 

Projekt modernizace železničního spojení už schválilo ministerstvo dopravy. Elektrizace a další úpravy šedesátikilometrového úseku by měly vyjít na více než 5 miliard korun. Výsledkem bude trať umožňující provoz dynamických elektrických vozidel rychlostí až 160 kilometrů v hodině.

Koordinátor ve spolupráci s krajem projekt podpořil garantovanou objednávkou vlaků. „Trať je hlavně mezi Olomoucí a Uničovem silnou regionální tepnou systému veřejné dopravy Olomouckého kraje. Modernizace nám umožní jeho další zefektivnění,“ říká ředitel KIDSOK Jaroslav Tomík. Železniční spojení Olomouce s Uničovem patří mezi tři nejvytíženější neelektrizované trati v České republice. Denně se po ní přepraví jen v úseku před Olomoucí takřka čtyři tisíce cestujících. Celkem vlaky na trati Šumperk – Olomouc přepraví denně přes sedm tisíc cestujících. 

Původně byla modernizace spojení Olomouce s Uničovem pouze náhradním projektem s předpokládanou realizací kolem roku 2025. Správu železniční dopravní cesty a ministerstvo dopravy přesvědčil koncepční přístup Olomouckého kraje 
a KIDSOK k celému řešení dopravní obslužnosti. Kraj má totiž schválen podrobný Generel veřejné osobní dopravy, Plán dopravní obslužnosti, střednědobou strategii KIDSOK a navíc prosazoval modernizaci jako jednoznačnou prioritu. Tím je garantována udržitelnost dopravy v daném území a předpoklad objednávky spojů ze strany kraje. 

„Veřejná doprava je naše priorita. Zvýšení komfortu cestujících a zkrácení jízdních dob nám umožní dále podpořit její konkurenceschopnost,“ konstatoval náměstek hejtmana Olomouckého kraje zodpovědný za oblast dopravy Alois Mačák. 

Projekt počítá se spolufinancováním z evropských fondů. Kromě elektrizace celé trati bude třeba investovat například do nových bezbariérových nástupišť a do zabezpečovací techniky. V případě Troubelic projekt počítá s přesunem zastávky blíže k centru obce. Doba jízdy Olomouc – Šumperk bude nově 52 minut, Olomouc – Uničov vybranými vlaky 18 minut a Šternberk – Olomouc se zkrátí z dnešních 20 minut na pouhých 8 minut.

Rozhodnutí státu modernizovat trať z Olomouce do Uničova zvyšuje dosavadní míru investic do železniční infrastruktury v našem kraji. K této akci je totiž třeba připočíst již probíhající rekonstrukce železničních uzlů Olomouc a Přerov, v dalších dvou letech revitalizaci trati Bludov – Hanušovice i opravu tratě v úsecích Hanušovice – Jeseník a Teplice nad Bečvou – Valašské Meziříčí. Dále také výstavbu nové zastávky v Července, rekonstrukci stanice v Jeseníku a Hanušovicích a elektrizaci další regionální Železnice Desná z Šumperka do Koutů nad Desnou. Celkové investice do těchto staveb na území kraje se tak pohybují kolem 15 miliard korun.