V kraji začal fungovat jednotný systém dopravní obslužnosti

Od 1. ledna letošního roku převzal Olomoucký kraj objednávání části dopravní obslužnosti, kterou dosud zajišťovaly obce. Nový systém je dalším krokem k zavedení jednotné jízdenky pro všechny druhy dopravy v kraji. 

Do konce loňského roku zajišťoval kraj takzvanou základní dopravní obslužnost. Tou je zejména doprava občanů do práce a žáků do škol. Ostatní dopravní obslužnost, především o víkendech, pak objednávaly obce. Nyní jsou všechny tyto spoje sjednoceny do nového systému. Řídí jej Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK). „Společným zájmem kraje i obcí je funkční veřejná osobní doprava s přiměřenými náklady a řízená z jednoho místa,“ říká náměstek hejtmana pro oblast dopravy Alois Mačák. 

Zavedení nového systému předcházelo jednání Olomouckého kraje a KIDSOK se starosty. Obce, které dosud hradily vzniklou ztrátu jednotlivým smluvním partnerům, nově peníze poskytují kraji. Dopravci nyní dostávají společnou objednávku, což jim zjednodušuje administraci celého systému. Dosavadní reakce dopravců jsou jednoznačně pozitivní.

Obce přijde financování dopravní obslužnosti dohromady na 45 milionů korun ročně. Dalších 5 milionů přidá na tyto účely kraj. „Sjednocení dopravní obslužnosti je nutným systémovým krokem před vyhlášením veřejných soutěží na dopravce, jejichž podmínkou je jednoduché transparentní prostředí. Navíc umožní kompletně dokončit integraci dopravy a zavést jednotný systém elektronického odbavení cestujících,“ konstatoval hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Změny umožní soutěžit dopravní obslužnost na rok 2018 jako jeden celek. 

Obce nyní do nového systému přispívají částkou 70 korun za každého svého občana. Většině z nich to přineslo úspory v rozpočtu. Navíc mají i nadále vliv na konkrétní nastavení spojů obsluhujících jejich území. 

Integrace dopravy v kraji loni dále pokročila díky zapojení části trati 310 Olomouc –Hrubá Voda. Cestující například z Hluboček mohou v Olomouci se stejnou jízdenkou přesednout na autobus či tramvaj městské hromadné dopravy. Dosavadní zkušenosti ukazují, že tento systém může omezit konkrétní tržby, nicméně celkově přispívá k růstu obliby veřejné dopravy. 

Letos se integrace této trati rozšíří až do Moravského Berouna. KIDSOK na letošek připravuje také integraci dalších tratí, konkrétně 275 Olomouc – Senice na Hané a 301 Olomouc – Nezamyslice. 

 

Zprávu zveřejnil měsíčník Olomoucký kraj.