KIDSOK sumarizoval připomínky k jízdním řádům

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje na svých webových stránkách zveřejňuje v průběhu června občanům a institucím k připomínkování jízdní řády vlaků pro následující rok objednávané Olomouckým krajem. Na zveřejněné návrhy jízdních řádů konkrétních tratí pro rok 2013/2014 bylo na KIDSOK zasláno 78 připomínek. Po důkladné analýze veškerých obdržených připomínek kompetentními pracovníky bylo ve 24 případech vyhověno.

KIDSOK současně řeší připomínky týkající se časových poloh v jízdních řádech linek veřejné linkové dopravy. Z celkového počtu 181 připomínek pro jízdní řád 2013/2014 bylo v 63 případech vyhověno. Pro úplnost informací uvádíme, že všechny připomínky vznesené v jednom dopise jsou evidovány jako jedna připomínka. “Jsme rádi, že s námi cestující veřejnost tímto způsobem komunikuje, připomínky pro nás představují důležitou zpětnou vazbu,“ uvedl ředitel KIDSOK Jaroslav Tomík.

Následující grafy porovnávají jednotlivé roky v počtu obdržených připomínek a připomínek, kterým bylo vyhověno jak v železniční dopravě, tak veřejné linkové dopravě. V průměru se vyhoví 42,18% připomínek týkající se veřejné linkové dopravy. U železniční dopravy je průměrně vyhověno 29,86 % připomínek.

Ilustrační foto - KIDSOK sumarizoval připomínky k jízdním řádům - IDSOK 1Ilustrační foto - KIDSOK sumarizoval připomínky k jízdním řádům - IDSOK 3

 

V porovnání s uplynulými lety je patrné, že počet připomínek k jízdním řádům má rostoucí tendenci, což je způsobeno zvýšeným zájmem veřejnosti ovlivnit tvorbu jízdních řádů a návaznosti jednotlivých spojů (viz graf) a skutečností, že se již mohou centrálně s připomínkami obracet na jednu příslušnou instituci kraje v podobě KIDSOK. Tato organizace reaguje na všechny obdržené připomínky k organizování a kvalitě veřejné osobní dopravy v našem kraji.

Ilustrační foto - KIDSOK sumarizoval připomínky k jízdním řádům - IDSOK 5

Procentuální zastoupení připomínek veřejné linkové dopravy a železniční dopravy v jednotlivých letech.

 

Ilustrační foto - KIDSOK sumarizoval připomínky k jízdním řádům - IDSOK 7