Cestující MHD v Olomouci čeká dopravní průzkum

Ve čtvrtek 13. listopadu 2014 proběhne na vybraných linkách a zastávkách městské hromadné dopravy v Olomouci anketní dopravní průzkum cestujících.

Cestujícím budou zkušení tazatelé klást základní otázky, které se týkají směrových vztahů, účelu cesty, pravidelnosti a využití linek MHD.

Průzkum zajišťuje společnost CZECH Consult, s.r.o.

Cestujícím předem děkujeme za jejich ochotu při poskytování odpovědí tazatelům.